1 2 3 5 6
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW ZAINTERESOWANYCH WYKONANIEM BEZPŁATNYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH - 2017 - Aktualności - Urząd Gminy Bieliny.

 

Pobierz PDF

2017

 
2017-08-02

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW ZAINTERESOWANYCH WYKONANIEM BEZPŁATNYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH

Miło nam poinformować, że Gmina Bieliny złożyła Deklarację Współpracy z Instytutem Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020, który jest jednym z realizatorów zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym programie Zdrowia.

 

Więcej informacji na temat projektu i wykonywanych badań:

http://npz.imw.lublin.pl/index.php/instrukcja-wyslania-kleszcza  lub pod numerem telefonów: 81/ 718 45 55 (Instytut Medycyny Wsi) lub 41/30 25 094 wew. 246 (Urząd Gminy Bieliny pok.28 – I piętro)

 

Cel Projektu i działania realizowane przez Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia pod nazwą „Podejmowanie inicjatyw na rzecz profilaktyki chorób zawodowych i związanych z pracą, w tym ze służbą żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wzmocnienie zdrowia pracujących, w zakresie punktu 2.1.2.

Kluczowym celem projektu realizowanego w Instytucie Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie jest poszerzenie świadomości grup zawodowych, dotyczącej skutków zagrożeń zdrowotnych, wynikających z charakteru środowiska zawodowego oraz podnoszenie kultury zdrowotnej adresatów akcji promocji zdrowia.

Dodatkowym celem głównym jest stworzenie dla wybranych grup zawodowych możliwości wykonania badań diagnostycznych oraz zbadania środowiska pracy na obecność czynników biologicznych, które mogą wywoływać infekcje i choroby u osób narażonych zawodowo. Wczesna identyfikacja zagrożenia może w znacznym stopniu przyczynić się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia choroby i jej następstw, co jest kluczowym elementem profilaktyki wczesnej i pierwotnej.

Opis działań realizowanych w IMW:

 • Nawiązanie i organizacja współpracy z wybranymi samorządami jednostek terytorialnych, tj. szczególnie związanych swoim położeniem z przedmiotem propozycji (terenami wiejskimi), w celu realizacji zadań w ramach profilaktyki wczesnej i pierwotnej zagrożeń związanych z obecnością czynników biologicznych w miejscu pracy u wybranych grup zawodowych.
  Podejmowanie wspólnych zadań ukierunkowanych na podnoszenie kultury zdrowotnej na obszarach wiejskich u osób narażonych na zagrożenia zdrowotne z tytułu specyficznego środowiska pracy. Działanie przewiduje m.in. współpracę z samorządami gminnymi, kołami gospodyń wiejskich, jednostkami ochotniczej straży pożarnej, gminnymi ośrodkami zdrowia, izbami rolniczymi oraz związkami wyznaniowymi
 • Kompleksowe opracowanie materiałów edukacyjnych i materiałów audio-video, prezentacji multimedialnych z zakresu profilaktyki wczesnej, pierwotnej i wtórnej osób zawodowo narażonych na biologiczne czynniki środowiskowe
 • Przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych dla grup zawodowych objętych działaniem programu
 • Stworzenie rejestru i bazy komputerowej do gromadzenia, przetwarzania i analiz statystycznych danych i wyników uzyskanych w trakcie trwania projektu i mających znaczenie dla jego idei
 • Badania molekularne kleszczy na obecność DNA Borrelia burgdorferi metodą łańcuchowej reakcji polimerazy - PCR

Proponowane badania kleszczy na obecność krętków wywołujących boreliozę, które zostały usunięte bezpośrednio ze skóry ludzi, również na bazie szczególnej sytuacji, służy zwiększeniu świadomości na temat chorób transmitowanych przez te stawonogi. Wyniki badań kleszczy mają stanowić impuls dla osób pokłutych do przeprowadzenia specjalistycznych badań diagnostycznych w kierunku boreliozy, co w efekcie przyczyni się do wcześniejszego rozpoznania choroby (w przypadku pokłucia przez kleszcza zainfekowanego bakteriami Borrelia). Ponadto, w trakcie przeprowadzania badań kleszczy, osoby pokłute uzyskują informacje dotyczące dalszych etapów postępowania, m.in.: doboru metody badania czy odstępu czasu, w jakim badanie powinno zostać przeprowadzone. Badania naukowe kleszczy pozostają w ścisłym związku z propagowaniem właściwych zachowań profilaktycznych. Z doświadczeń wynika, iż takie osoby rozwijają samodzielnie „poszukiwania” wiedzy w omawianym zakresie.

 • Badania próbek gleby w kierunku wykrywania żywych jaj pasożytów jelitowych: Trichuris spp. Ascaris spp. i Toxocara oraz bakterii SalmonellaClostridium, a także oznaczanie ogólnej liczby bakterii i bakterii fekalnej grupy coli

W przypadku prac związanych z rolnictwem, gdzie kontakt z glebą jest nieunikniony, badania na obecność pasożytów, ich jaj oraz chorobotwórczych bakterii mają na celu zarówno identyfikację zagrożenia środowiskowego dla skuteczniejszego podjęcia leczenia jak i wzrostu świadomości dotyczącego zagrożeń biologicznych.

 • Badania serologiczne w kierunku Alveolitis allergica

Badania naukowe prowadzone w kierunku wykrywania zakażeń grzybami i bakteriami z grupy Alveolitis allergica, u osób w grupie zawodowo narażonej, mają na celu poszerzenie wiedzy odnośnie zagrożeń biologicznych mogących być przyczyną wielu schorzeń ze strony układu oddechowego. Identyfikacja czynników biologicznych może zapewnić skuteczniejszą ochronę pracowników, a tym samym zmniejszenie zapadalności na choroby przewlekłe (astma, pęcherzykowe zapalenie płuc).

 • Badania serologiczne w kierunku 4 alergenów: Aspergillus fumigatus, kurz siana, kurze pióra, naskórek trzody chlewnej

Badania diagnostyczne mają na celu wzmożenie uwagi na temat zagrożenia ze strony czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy rolników, leśników i weterynarzy, a mogą być przyczyną wielu chorób i ich następstw.

 • Badania serologiczne osób pokłutych przez kleszcze w kierunku boreliozy metodą ELISA w klasie IgM i IgG

Badania diagnostyczne stanowią kontynuację pozostałych działań i mają na celu kształtowanie świadomości osób narażonych zawodowo odnośnie właściwego schematu postępowania w przypadku pokłucia przez kleszcza. Wczesne wykrycie zakażenia krętkami Borrelia zapewnia szybkie podjęcie właściwego leczenia i uniknięcia poważniejszych skutków zdrowotnych.

Grupy zawodowe, do których skierowane są propozycje przyjęcia konkretnych kierunków promocji zdrowia obejmują głównie rolników (zarówno indywidualnych, jak i pracowników wielkotowarowych gospodarstw rolnych), leśników i weterynarzy, czyli grupy zawodowe szczególnie związane ze specyficznym charakterem pracy i zatrudnieniem z obszarami wiejskimi, zalesionymi oraz których praca obejmuje kontakt ze zwierzętami.

Środowisko pracy rolników, leśników i weterynarzy jest miejscem szczególnego narażenia zawodowego, wywoływanego przez czynniki biologiczne, występujące m.in. w pyłach organicznych (toksyny, alergeny) oraz przez odzwierzęce czynniki chorobotwórcze.

Najliczniejszymi grupami zawodowymi objętymi działaniem Programu są osoby pracujące w rolnictwie, łowiectwie oraz leśnictwie – 2 384 900 (w tym w rolnictwie 2 331 400 osób i leśnictwie 25 376) oraz weterynarze (12 400 osób). Przewiduje się, że interwencją zostanie objęte ok. 200 osób z każdej w/w grupy zawodowej.

Specyfika zatrudnienia rolników (samozatrudnienie) połączona z tytułem własności gospodarstw rolnych, ogranicza ingerencję instytucji państwowych zajmujących się nadzorowaniem stosowania przez rolników przepisów bhp (zgodnie z ustawą z dnia 13.04.2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy, kompetencje pracowników tej instytucji nie obejmują nadzoru nad bhp w indywidualnych gospodarstwach rolnych), a także nie daje możliwości objęcia ich obligatoryjnymi profilaktycznymi badaniami medycznymi (wstępnymi i okresowymi) na wzór innych kategorii zawodowych. Ponadto należy generalnie stwierdzić, iż analizując społeczne dane oraz literaturę przedmiotową, w kulturze zdrowotnej, sprawności opieki zdrowotnej, przywoływane środowisko społeczne odbiega od porównywalnych poziomów problemów w grupach pochodzących z większych ośrodków. Potwierdzeniem tej tezy są nieaktualne liczby rozpoznanych chorób zawodowych na tle zachorowalności, liczby serododatnich przypadków oraz porównywalnych liczb w przedmiocie innych krajów europejskich.

Stąd niezwykle istotne są wszelkie działania w obszarze promocji zdrowia, dedykowane rolnikom mające na celu propagowanie zasad profilaktyki chorób zawodowych wynikających z narażenia na szkodliwe czynniki zawodowe.

Grupa zawodowa leśników i weterynarzy podlega nadzorowi Państwowej Inspekcji Pracy. Leśnicy w ramach działań profilaktycznych badani są w kierunku boreliozy nie są badani w kierunku Alveolitis alergica i innych alergenów. Wymienione grupy zawodowe nie są również badane na nosicielstwo (bakterie Salmonella) oraz na zarażenie pasożytniczymi nicieniami przewodu pokarmowego (Ascaris spp., Trichuris spp. i Toxocara spp.).

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW ZAINTERESOWANYCH WYKONANIEM BEZPŁATNYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH

Miło nam poinformować, że Gmina Bieliny złożyła Deklarację Współpracy z Instytutem Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020, który jest jednym z realizatorów zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym programie Zdrowia.

 

Marcin Kwiatek
 
 • Kącik Przedsiębiorcy
 • Linkk ARR
 • Lokalne Centra Obsługi Inwestora
 • Mania Działania
 • Polska atrakcyjna
Urząd Gminy Bieliny,
Partyzantów 17, 26-004 Bieliny, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie
tel.: +48 413025094, +48 413025012, +48 413025027, +48 413025089, fax: +48 413026107, email: bieliny@bieliny.pl, http://www.bieliny.pl
NIP: 657-18-22-537
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x