1 2 3 5 6
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Obiekty sportowe - Sport - Urząd Gminy Bieliny.

 

Pobierz PDF

Obiekty sportowe

 

 W 2009 roku zostało oddane do użytku boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Makoszynie. Boisko ma wymiary 48m x 30m. W jego skład wchodzą: boisko do piłki ręcznej o wymiarach 38m x 18 m, dwa boiska do koszykówki o wymiarach 26m x 14 m oraz boisko do siatkówki 18m x 9m. Gmina Bieliny pozyskała środki na budowę boiska z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Boisko znajduje się przy szkole Podstawowej w Makoszynie. Pierwszeństwo korzystania z niego maja uczniowie. Przed skorzystaniem z niego osoby postronne są zobowiązane okazać się dowodem tożsamości. Warunkiem korzystania z boiska jest posiadanie odpowiedniego obuwia sportowego. Boisko czynne jest w dniach: wtorek, czwartek, piątek, sobota, niedziela w godzinach 15-18. Klucze dostępne są u pana Józefa Michalskiego, tel. 698 891 392

                                           

 

Boisko wielofunkcyjne w Lechowie

Inwestycja objęła budowę boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem, boiska wielofunkcyjnego do gry w koszykówkę, piłkę ręczną, siatkówkę czy tenisa ziemnego. Gmina pozyskała środki na budowę boiska z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Uroczyste otwarcie pierwszego w Gminie Bieliny Orlika odbyło się 17 czerwca.

Uroczystego przecięcia wstęgi i oficjalne otwarcie nowego obiektu sportowego dokonali tego najważniejsi obecni - Wójt Gminy Bieliny Sławomir Kopacz oraz Starosta Kielecki Zenon Janus.

Po otwarciu obiektu rozegrano finał turnieju o Puchar Wójta Po ustawieniu piłki na boisku  najważniejsi zaproszeni przystąpili do wykonywania „jedenastek". Rzuty karne wykonywali:

- Wójt Gminy Bieliny Sławomir Kopacz;

- Starosta Kielecki Zenon Janus;

- proboszcz parafii Lechów ks. Roman Fodymski;

- prezes miejscowego klubu LZS Lechów Stanisław Szczykutowicz.

Administratorem  zespołu boisk sportowych  powstałych w ramach projektu pn.„MOJE BOISKO-ORLIK 2012" jest Dyrektor Szkoły Podstawowej  w Lechowie

Boiska czynne są przez cały tydzień w godzinach ustalonych dla każdej pory roku odrębnie. Harmonogram ustala Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lechowie.

Boiska dostępne są dla wszystkich chętnych: dzieci, młodzieży i dorosłych. Dostępność boisk

dla klubów sportowych i zasady korzystania z nich określa odrębny punkt regulaminu.Osoby

korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru

użytkowników prowadzonego przez trenera środowiskowego.

Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska  u trenera środowiskowego.

Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.

Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt. 12 b (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego).

                                                                              - orlik_1.jpg   - orlik_2.jpg 

       - orlik_lechow.jpg                                           

 Przy kompleksie budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Bielinach znajduje się również stadion piłkarski.

Ze stadionu sportowego korzystają uczniowie oraz dorośli. Odbywają się tam liczne imprezy sportowe i kulturalne. Powstał także  nowy obiekt sportowy w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012".

Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach sportowych!

 

 

Regulamin porządkowy
korzystania z kompleksu boisk sportowych
Moje boisko - Orlik 2012

w Bielinach

 

1.  Administratorem zespołu boisk sportowych „MOJE BOISKO-ORLIK 2012" położonego w Bielinach przy ul. Partyzantów 17 jest Wójt Gminy Bieliny.

2.  Boiska czynne są w godzinach ustalonych przez Wójta Gminy Bieliny oraz Animatorów wyżej wymienionego zespołu boisk sportowych, zgodnie z harmonogramem udostępnionym na stronie www.bieliny.pl oraz na obiekcie sportowym w miejscu dostępnym dla użytkowników, a także na tablicy ogłoszeń na parterze UG.

3.  Boiska dostępne są:

 • a) podczasplanowanych zajęćszkolnych dla dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół gminy Bieliny w okresie roku szkolnego: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00powcześniejszymuzgodnieniu z Animatorem, dzieci korzystają z boiska na odpowiedzialność nauczyciela - opiekuna grupy,
 • b) boiskadostępne są nieodpłatnie dla wszystkich chętnych: dzieci, młodzieży i dorosłych, zarówno dla grup zorganizowanych jak i indywidualnych użytkowników. Dostępność boisk dla klubów sportowych i zasady korzystania z nich określa odrębny punkt regulaminu.

4.  W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych Animator może zawiesić korzystanie z obiektu.

5.  Zajęcia sportowe odbywające się po godzinach nauki szkolnej koordynuje pełniący dyżur Animator.

6.  Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska  u Animatora.

7.  Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

8.  Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.

9.  Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego.

10.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.

11.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

 • a) korzystania z boisk bez zgody Animatora,
 • b) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
 • c) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,
 • d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
 • e) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
 • f) palenia tytoniu, spożywania alkoholu,
 • g) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
 • h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
 • i) przebywania na terenie osobom poniżej 12 roku życia po zmroku bez opiekuna,
 • j) wprowadzania zwierząt.

12.  Animator, w zależności od sytuacji może:

 • a) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,
 • b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
 • c) nakazać opuszczenie terenu boiska i szkoły,
 • d) wezwać Policję.

13.   Zasady korzystania z boiska przez Kluby Sportowe z terenu gminy Bieliny:

 • a) kluby sportowe działające i funkcjonujące na terenie gminy Bieliny mogą nieodpłatnie korzystać z boiska wielofunkcyjnego „Moje Boisko ORLIK 2012" do celów treningowych po uprzednim zapisaniu się u Animatora sprawującego nadzór nad boiskiem,
 • b) każdy klub sportowy z terenu gminy Bieliny może korzystać z boiska na zasadach proporcjonalności. Harmonogram rezerwacji należy ustalić z Animatorem nadzorującym obiekt na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc,

14.  Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.

Wójt Gminy Bieliny

 

 

                                    

UG Bieliny
 • Kącik Przedsiębiorcy
 • Linkk ARR
 • Lokalne Centra Obsługi Inwestora
 • Mania Działania
 • Polska atrakcyjna
Urząd Gminy Bieliny,
Partyzantów 17, 26-004 Bieliny, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie
tel.: +48 413025094, +48 413025012, +48 413025027, +48 413025089, fax: +48 413026107, email: bieliny@bieliny.pl, http://www.bieliny.pl
NIP: 657-18-22-537
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x