1 2 3 5 6
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony KGW z Makoszyna/Zespół Śpiewaczy "Makoszanki" - Koła Gospodyń Wiejskich - Kultura - Urząd Gminy Bieliny.

 

Pobierz PDF

KGW z Makoszyna/Zespół Śpiewaczy "Makoszanki"

 

Pomysł powstania KGW w Makoszynie zrodził się na Sesji Rady Gminy Bieliny.Nasi Panowie – radny p. Bakalarz Leszek i sołtys p. Baran Tadeusz dowiedzieli się, że są pieniądze na działania społeczne, na funkcjonowanie kół gospodyń wiejskich. W styczniu 2008 r. wcielili pomysł w życie.KGW w Makoszynie rozpoczęło swoją aktywną działalnośc jako pierwsze Koło w Gminie Bieliny.

Liczy 15 pań (jedna członkini p. Mochocka Stanisława zmarła w sierpniu 2011r.) i dwóch członków honorowych – naszych założycieli.Wszystkie panie tworzą Śpiewaczy Zespół Ludowy „Makoszyńskie Przepióreczki”.Wybraliśmy Zarząd, w skład którego weszli:

   Michalska  Barbara – przewodnicząca

   Skrzyńska  Maria    - v-ce przewodnicząca, kronikarz

   Maciejska  Teresa   - sekretarz

   Skuza Czesława     -  skarbnik

Komisja  Rewizyjna:

   Herbuś  Krystyna – przewodnicząca

   Bakalarz  Barbara – członek

   Baran   Teresa      - członek

   Durlej  Stanisława – członek

Spotykamy się w zależności od potrzeb, najmniej jeden raz w miesiącu, często jeden raz w tygodniu.Prowadzimy bardzo dokładną i bogatą kronikę naszej działalności.

Rozsławiamy naszą rodzinną miejscowośc Makoszyn, Gminę Bieliny nie tylko na terenie Gminy, ale również gmin ościennych, powiatu kieleckiego, województwa świętokrzyskiego i poza jego granicami.

Współpracujemy  z GCKiS w Bielinach, Lokalną Grupą Działania „Wokół Łysej Góry”. Dzięki nim, panu Wójtowi Sławomirowi Kopaczowi otrzymaliśmy piękne świętokrzyskie – bielińskie stroje. Wyglądamy w nich ślicznie, służą nam pomocą na każdy dzień pracy, występów.

 Śpiewamy piosenki ludowe czystą gwarą bielińską przy akompaniamencie kapeli.Nie mamy szczęścia do stałego składu kapeli, zmieniał się jej skład kilka razy. Grali z nami:Brożyna Stanisław, Herbuś Henryk, Michalski Józef, Różycki Leszek,Czernecki Grzegorz, Czernecki Wojciech,Jan Sepioło, Henryk Stępień, Mariusz Haba

 

Obecnie śpiewamy przy akompaniamencie wykonywanym na akordeonie przez pana Jana Sepioło.  

 

Uczestniczyliśmy we wszystkich uroczystościach kulturalnych na terenie gminy Bieliny, świętach rodziny, na które mamy zaproszenie.

Śpiewamy piosenki ludowe gwarą jak również układamy piosenki tematycznie związane z różnymi uroczystościami np.Sesja Rady Powiatu 2009,oddanie drogi „schetynówki”w Makoszynie, boiska i placu zabaw wybudowanego w Makoszynie  z projektu „Odnowa wsi”, Święta Truskawki, Dożynek.

  Uczestniczyłyśmy w projektach unijnych „Spod strzech bielińskich w objęcia Melpomeny”, „Łysogórskie gosposie jak pięknie życ uczą się”.Mogłyśmy rozwijac swoje pasje i zainteresowania poprzez udział w warsztatach aktorskich, w szeregu wydarzeń kulturalnych – wyjazdach do teatru, operetki, teatru muzycznego, opery. Uwieńczeniem pracy był nasz debiut aktorski we wspaniałym spektaklu „Wilijo Świetego Jedrzeja u Iwonów”,który pokazaliśmy publiczności na Dniu Tradycji i Kultury Gminy Bieliny 2009 – uczestniczyły w nim już trzy działające koła na terenie Gminy.

W drugim projekcie spotkaliśmy się z lekarzem, dietetykiem, kosmetyczką, fryzjerem, przedstawicielami KRUSu, aby porozmawiac o interesujących nas tematach.

W październiku 2010r. wyjechaliśmy na wizytę studyjną do Gminy Narol – ziemia roztoczańska.

Uczestniczyłyśmy w promocji dziedzictwa kulturowego regionu świętokrzyskiego i kulturalnej niedzieli z gwarą świętokrzyską 2011r, której organizatorem był znawca gwary świętokrzyskiej dr Stanisław Cygan – wykładowca Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach- marzec 2011 oraz promocji jego książki „Z gwary świętokrzyskiej” – Pałacyk Zielińskiego w Kielcach- marzec 2010

Śpiewaliśmy w „Ludowych Rytmach” audycji radia Kielce – nagranie 2010, kolędy i pastorałki -2012,nowe nagranie piosenek ludowych -2013.

Odbyłyśmy pierwszą wizytę w studiu telewizji Kielce na żywo w programie „Nasz Region” – Beaty Oleś i Michała Rykowskiego. Zaprezentowałyśmy tam umiejętności kulinarne, nasze przepiórcze głosy w piosenkach śpiewanych gwarą. Jako dekoracja wnętrza służyły prace szydełkowe i haftowane obrazy naszej kol. Marii Skrzyńskiej.

W 2010r. śpiewałyśmy w TVP Kraków oczywiście gwarą piosenki ludowe, by zachowac ją dla przyszłych pokoleń, a nasza kol. Maria Skrzyńska prezentowała swoje prace szydełkowe i haftowane obrazy „igłą malowane”.

W 2010r. uczestniczyłyśmy w koncercie kolęd „Świętokrzyskie Kolędowanie w Rudniku nad Sanem”.

Reprezentowałyśmy Gminę Bieliny na Dożynkach Powiatu Kieleckiego – nasz

wieniec został wybrany jako jedyny z Gminy Bieliny – 2009r.

Brałyśmy udział w I Ogólnopolskim Zjeździe Kół Gospodyń Wiejskich w Licheniu i Dożynkach w gminie Ślesin – 2011.

Pamiętamy o swoim środowisku, uświetniamy Msze św. w naszym  parafialnym kościele w Makoszynie –śpiewamy kolędy i pastorałki dajac całą oprawę muzyczną Mszy św.,modlimy się przy Grobie Pana Jezusa w Wielki Piątek, niesiemy obraz w procesyjnym orszaku – Boże Ciało,uczestniczymy w uroczystościach odpustowych, rocznicach poświęconych bł.Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II,pamiętamy o imieninach Ks. Proboszcza.

          Uczestniczyliśmy w Świętokrzyskim Konkursie Kolęd i Pastorałek – Włoszczowa, w Diecezjalnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Kielcach, w Festiwalu Pieśni Wielkopostnych –Daleszyce, w Przeglądzie Piesni Maryjnych w Nowinach.

Przyjmowałyśmy grupy studyjne odwiedzające Gminę Bieliny. Podczas spotkań wymieniałyśmy doświadczenia z pracy Kół, śpiewałyśmy nasze ludowe piosenki a jednocześnie mogłyśmy prezentowac własne umiejętności kulinarne.

Brałyśmy udział w organizowanych na terenie Gminy Bieliny konkursach kulinarnych zajmując pierwsze lub inne miejsca punktowane. W przygotowaniu smakołyków wyróżnia się kol. Teresa Kwiatek, która co roku przyrządza nowe pyszności.Mamy nasz produkt regionalny DESER EXPO babeczki.

     W dniach 18-19 październik 2013r.braliśmy udział w interaktywnych warsztatach ludowych w Zagrodowej Osadzie i Wojciechowskiej Zagrodzie na Lubelszczyźnie zorganizowanych dla uczestników projektu „Tradycje spod bielińskiej strzechy.”

     Śpiewaliśmy kolędy w „Żywej Szopce” w Kakoninie i Osadzie Średniowiecznej  w Gminie Bieliny jak również podczas „Wieczoru kolęd”w Bielinach.

    16 stycznia 2014r członkinie Zespołu Śpiewaczego „Makoszyńskie Przepióreczki”wraz z akompaniatorem p. Janem Sepioło wzięły udział w nagraniu do programu „Seniorada” TVP Kielce,Szczególną uwagę zwrócono podczas nagrywania na popularyzowanie i pielęgnowanie tradycyjnej gwary świętokrzyskiej.Można nas było oglądać 7 lutego na antenie TVP Kielce.

     20 lipca 2014r.przedstawicielki KGW „Makoszyńskie Przepióreczki” razem z przedstawicielkami innych Kół Gospodyń z Gminy Bieliny wzięły udział we wspólnej audycji Radia Kielce „ W dobrym miejscu” prowadzonej na żywo przez dziennikarza p. Krzysztofa Żołądka.

Sukcesy:

- Buskie Spotkania z Folklorem- 3 razy  I  miejsce – 2009, 2011, 2013

- Buskie Spotkania z Folklorem - 2 razy II miejsce – 2012, 2014                                             

- Przegląd Zespołów Folklorystycznych Chmielnik-  I miejsce - 2009

- Przegląd Zespołów Folklorystycznych Chmielnik-  II miejsce – 2013

- XVII Świętokrzyski Konkurs Kolęd i Pastorałek Włoszczowa III miejsce 2010 

- V Diecezjalny Festiwal Kolęd i Pastorałek Kielce –  III miejsce - 2011

- I Przegląd Pieśni Pasyjnej i Pokutnej Św. Krzyż –  II miejsce – 2014

- V Festiwal Pieśni Wielkopostnych Daleszyce – wyróżnienie – 2009

- LAUREAT- DOROCZNA  GŁÓWNA NAGRODA W DZIEDZINIE KULTURY  za 2010 rok – Starostwo  Powiatowe w Kielcach  Chmielnik 2011

- „Jawor.U źródeł kultury.”- wyróżnienie - nagroda przyznana przez Polskie  Radio Kielce  dla twórców i wykonawców działających w obszarze kultury ludowej- 2014

- Przegląd Pieśni Ludowej „Ciżbą śpiwanie” Kije – wyróżnienie - 2014

 

Praca w Zespole daje im dużo satysfakcji, zadowolenia ze wspólnie spędzonego czasu. Panie bardzo chętnie angażują się do pracy społecznej, cieszą nas wszystkie osiągnięcia i dodają siły do dalszego działania.

W dniu 10.12.2014r. odbyło się WZC KGW z Makoszyna. Podczas spotkania przyjeto nowe władze a także zmieniono nazwę zespołu na "Makoszanki"

Skład Zespołu Śpiewaczego „Makoszanki”:

       1.Bakalarz   Barbara

       2. Baran    Teresa

       3. Cedro  Petronela

       4. Dudek  Zofia

       5. Durlej   Stanisława

       6. Herbuś  Krystyna

       7. Kwiatek  Janina

       8. Kwiatek   Teresa

       9. Łubińska   Władysława

     10. Maciejska  Teresa

     11. Michalska  Barbara

     12. Skuza  Czesława

     13. Skrzyńska  Maria

     14. Zielonka  Teodora

     15. Zięba   Maria

 Zarząd: (od 10.12.2014r.)

Maria Skrzyńska - Przewodnicząca

Barbara Bakalarz - Wiceprzewodnicząca

Czesława Skuza - Skarbnik

Zofia Dudek - Sekretarz

Stanisława Durlej - Członek

 

Komisja Rewizyjna:

Krystyna Herbuś - Przewodnicząca

Teresa Baran - Sekretarz

Petronela Cedro - Członek

 

Osoba do kontaktu:

Maria Skrzyńska - 509-223-234

 

 

 

 

 

CTTiKGŚ

KGW z Makoszyna/Zespół Śpiewaczy "Makoszanki" - galeria

 
KGW z Makoszyna/Zespół Śpiewaczy ˝Makoszanki˝
 
KGW z Makoszyna/Zespół Śpiewaczy ˝Makoszanki˝
 
KGW z Makoszyna/Zespół Śpiewaczy ˝Makoszanki˝
 
KGW z Makoszyna/Zespół Śpiewaczy ˝Makoszanki˝
 
KGW z Makoszyna/Zespół Śpiewaczy ˝Makoszanki˝
 
KGW z Makoszyna/Zespół Śpiewaczy ˝Makoszanki˝
 
KGW z Makoszyna/Zespół Śpiewaczy ˝Makoszanki˝
 
KGW z Makoszyna/Zespół Śpiewaczy ˝Makoszanki˝
 
KGW z Makoszyna/Zespół Śpiewaczy ˝Makoszanki˝
 
KGW z Makoszyna/Zespół Śpiewaczy ˝Makoszanki˝
 
KGW z Makoszyna/Zespół Śpiewaczy ˝Makoszanki˝
 
KGW z Makoszyna/Zespół Śpiewaczy ˝Makoszanki˝
 
KGW z Makoszyna/Zespół Śpiewaczy ˝Makoszanki˝
 
KGW z Makoszyna/Zespół Śpiewaczy ˝Makoszanki˝
 
KGW z Makoszyna/Zespół Śpiewaczy ˝Makoszanki˝
 
  • Kącik Przedsiębiorcy
  • Linkk ARR
  • Lokalne Centra Obsługi Inwestora
  • Mania Działania
  • Polska atrakcyjna
Urząd Gminy Bieliny,
Partyzantów 17, 26-004 Bieliny, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie
tel.: +48 413025094, +48 413025012, +48 413025027, +48 413025089, fax: +48 413026107, email: bieliny@bieliny.pl, http://www.bieliny.pl
NIP: 657-18-22-537
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x