1 2 3 5 6
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Towarzystwo Przyjaciół Bielin - Organizacje społeczne - Urząd Gminy Bieliny.

 

Pobierz PDF

Towarzystwo Przyjaciół Bielin

 

 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ BIELIN

 

ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny

Data wpisu do rejestru, nr w rejestrze:07.09.2001, nr KRS 0000041421

Zarząd Stowarzyszenia:
Prezes - Andrzej Drogosz

Nauczyciel matematyki, prezes TPB od 2006 roku, autor monografii gminy i artykułów historycznych publikowanych w Gazecie Bielińskiej, koordynuje realizację projektów stowarzyszenia.

Wiceprezes - Danuta Jóźwik

Nauczycielka języka polskiego, regionalistka, miłośniczka gwary świętokrzyskiej, autorka scenariuszy imprez artystycznych, współpracuje z innymi organizacjami społecznymi z terenu gminy

Sekretarz - Aneta Maruszak

Skarbnik - Dorota Gawęcka

Członek Zarządu - Stefan Iwan, Stanisław Łebek

 

Towarzystwo Przyjaciół Bielin - prowadzi działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego które przynosi duże efekty. Pomysłodawcą i pierwszym prezesem stowarzyszenia był Sławomir Jóźwik (zmarł we wrześniu 2006 roku).

                                                   

 

 

Cele statutowe stowarzyszenia:

 • upowszechnianie wiedzy o historii i dniu dzisiejszym Bielin i innych miejscowości położonych na terenie gminy Bieliny, szczególnie wśród dzieci i młodzieży oraz osób przybywających na te tereny w celach turystycznych;

 • pielęgnowanie tradycji ludowych i kulturalnych związanych z terenem działania Towarzystwa;

 • wyszukiwanie, ochrona i zabezpieczanie zabytków kultury duchowej, i materialnej;

 • wzmacnianie więzi społecznych między mieszkańcami i rozbudzanie wśród nich zainteresowania życiem, i rozwojem gminy Bieliny;

 • rozbudzanie troski o mienie społeczne – w tym poszanowanie zabytków, obiektów kulturalnych, sportowych, zieleńców oraz szerokie współdziałanie w tworzeniu nowych wartości;

 • pogłębianie więzi z osobami wywodzącymi się z terenu gminy oraz związanymi emocjonalnie
  z regionem a zamieszkałymi poza jej obszarem i zapoznawanie ich z życiem gminy, perspektywą rozwoju oraz inicjowanie współpracy z nimi na rzecz rozwoju gminy,

 • rozwijanie współpracy z organizacjami społecznymi i towarzystwami o podobnym charakterze
  w innych regionach kraju,

 • dbałość o środowisko przyrodnicze na terenie gminy i otaczających ją parków,

 • dbałość o zachowanie odrębności regionalnej.

 

Największe sukcesy i najciekawsze pomysły

 •  Dni Kultury i Tradycji Gminy Bieliny

Podczas tego święta promujemy lokalnych twórców i artystów, kuchnię regionalną, folklor.

         

Na organizację pierwszej edycji imprezy TPB pozyskało 4000 złotych z Fundacji Wspomagania Wsi i Fundacji Stefana Batorego.

 • Utworzenie funduszu stypendialnego im. JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Ks. Prof. Karola Teligi

Stypendia są przyznawane od 2004 roku. Wtedy otrzymało je 18 uczniów. Towarzystwo otrzymało środki na ten cel z budżetu gminy oraz pozyskało od indywidualnych darczyńców i ze zbiórki publicznej zorganizowanej podczas Dnia Świętokrzyskiej Truskawki.

Stypendia są wręczane podczas ważnych uroczystości i wydarzeń gminnych. Od 2005 roku jest to najważniejszy punkt programu Dnia Kultury i Tradycji Gminy Bieliny.

            

Każdego roku stypendia wręczał młodzieży przedstawiciel rodziny Karola Teligi – pułkownik Józef  Teliga.

Stowarzyszenie organizuje doroczne kwesty, z których środki przeznaczone są na Fundusz Stypendialny Stypendiów im. J.M. Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ks. prof. Karola Teligi. W kwestę angażują się nie tylko członkowie i sympatycy TPB, ale też obecni i byli stypendyści.

 • Chrońmy zabytki w naszej gminie

    Remonty zabytkowych kapliczek i tworzenie miejsc pamięci

 

W 2004 roku udało się wyremontować 5 zabytkowych kapliczek przydrożnych. W 2005 roku TPB pozyskało 4740 złotych z Fundacji Wspomagania Wsi na remont kolejnych 5 kapliczek. W roku 2006 wyremontowane zostały trzy kapliczki, a wspólnie z mieszkańcami Lechowa członkowie TPB stworzyli miejsce pamięci na cmentarzu cholerycznym.

W roku 2007 wykonano również remont kapliczek w ramach zadania"Renowacja zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym w Bielinach. Odnowienie kapliczek św. Rozalii w Bielinach i św. Jana Nepomucena w Hucie Starej". W ramach zadania odnowiono płytę nagrobkową z 1824 roku Katarzyny z Karczewskich Paszkowskiej i Marcelego Paszkowskiego odnowiono płytę nagrobkową z 1833 roku Tekli z Mozalskich Paszkowskiej i Balbiny (Barbary) Sosnkowskiej. Obie płyty zostały wyeksponowane poprzez osadzenie ich na murowanych podstawach. Odnowiono również krzyż z piaskowca pochodzący z 1835 roku. Dodatkowo zakończono pierwszy etap niezbędnych prac konserwatorskich przy zabytkowym nagrobku ks. Karola Żurkowskiego wymagającego natychmiastowego zabezpieczenia przed całkowitym zniszczeniem. Dokończono również remont kapliczki św. Rozalii znajdującej się przy kościele parafialnym w Bielinach polegający na wymianie gontów na jej ściankach.

 • Stworzenie dodatku młodzieżowego do Gazety Bielińskiej "Puls Młodzieży" - TPB pozyskało na ten cel środki w wysokości 3400 złotych z Programu "Równać szanse"
 • Organizacja imprezy turystycznej "Rodzinne wędrowanie"

W 2005 roku TPB po raz pierwszy zorganizowało rajd rowerowy i rajd pieszy na orientację pod nazwą "Rodzinne wędrowanie. Spotkajmy się pod Świętym Krzyżem". Była to impreza podsumowująca projekt "Chrońmy zabytki w naszej gminie". Pomysł jest kontynuowany – każdego roku odbywa się kolejna edycja imprezy

 

Działalność Towarzystwa Przyjaciół Bielin w ostatnich latach...

2007

 • W roku 2007 dokończony został remont kapliczki świętej Rozalii w Bielinach
 • wyremontowane zostały dwie płyty nagrobne rodziny Paszkowskich z XIX wieku
 • krzyż z 1835
 • Przeprowadzony został także I etap renowacji nagrobka księdza Karola Żurkowskiego

2008
 • W 2008 roku wyremontowano kapliczkę świętego Jana Napomucena w Hucie Starej
 • podniesiono poziom posadowienia kapliczki świętej Barbary w Bielinach
 • współfinansowano wykonanie schodów przy wejściu głównym kościoła w Bielinach
 • wymieniono orynnowanie zabytkowej kaplicy w Makoszynie
 • zrekonstruowano pomnik nagrobny XIX - wiecznego wójta gminy - Jacka Kałuży
 • dokończono renowację nagrobka księdza Karola Żurkowskiego
 • przeprowadzone zostały prace malarskie elewacji i wnętrza kaplicy w Makoszynie oraz schody z piaskowca do tej kaplicy
 • przeprowadzono renowację pomników nagrobnych księży Wincentego Krawczyńskiego i Walentego Pękalskiego oraz płyty pamiątkowej księdza Józefa Dutkiewicza
 • odremontowano wiekowe ogrodzenie żeliwne wokół pomnika księdza Żurkowskiego

Fundusz stypendialny im. JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Ks. Prof. Karola Teligi

W latach 2007 - 2009 zostało przydzielone 55 stypendiów na łączną kwotę 30 tysięcy złotych. Środki pochodziły z dotacji Urzędu Gminy w Bielinach, ze środków przekazanych przez księdza proboszcza Jana Tusienia z ofiary Mszy Świętej podczas gminnych dożynek 2007 roku, wpłaty darczyńców oraz składek członkowskich.
W listopadzie 2009 roku był licytowany pierwszy egzemplarz płyty „Niech się kółka toco" z przeznaczeniem na fundusz stypendialny. Wylicytowano kwotę 550 złotych.


Działania z zakresu turystyki

2008
Stowarzyszenie propagowało także aktywność turystyczną wśród mieszkańców. Nie były, co prawda, kontynuowane rajdy rodzinne, ale zapoczątkowano organizację całodziennych rajdów pieszych po zakrętach Gór Świętokrzyskich.
W 2008 roku zorganizowano 10 rajdów pieszych w ramach projektu „Korona nam z głowy nie spadnie", dofinansowanego przez Zarząd Powiatu Kieleckiego. Uczestnicy przeszli 188 kilometrów, zdobywając 43 szczyty i pokonując wysokość Mont Everestu. Ogółem w projekcie uczestniczyło 276 osób. W rajdach brali udział uczniowie gimnazjum, szkół średnich, studenci i osoby dorosłe.
15 uczestników wszystkich rajdów zdobyło odznakę PTTK „Korona Gór Świętokrzyskich", czyli miano zdobywcy 26 najwyższych szczytów pasm górskich.
2009
W 2009 roku przeprowadzonych zostało 6 wycieczek pieszych w ramach projektu „Perły do Korony", Który dofinansowany został przez Urząd Gminy Bieliny. Aby w rajdach mogła wziąć udział jak największa grupa osób, były organizowane w dni  wolne od nauki szkolnej i pracy (soboty, niedziele). Każdy z uczestników na starcie otrzymywał podręczny przewodnik wraz z mapką przebiegu trasy.

Organizacja gminnych obchodów Święta Niepodległości
TPB podjęło duże wyzwanie organizacji gminnych obchodów Święta Niepodległości. W 2007 roku odbywały się pod hasłem „Młodzi o Niepodległości". Zorganizowana została debata panelowa „Piłsudski vs Dmowski" oraz koncert pieśni legionowej w nowoczesnych aranżacjach.
W 2008 roku hasło obchodów nawoływało „Radujmy się Niepodległością". Na stadionie odbył się pokaz kawaleryjski Kieleckiego Szwadronu Kawalerii, a w Gimnazjum w Bielinach - okolicznościowy występ uczniów, koncert pieśni legionowej zespołu „ The Floracja", konkurs karaoke i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Na imprezę przyszło kilkuset widzów.
Ostatnie święta narodowe odbyły się pod hasłem „Miłe cudze kraje, lecz milsza Ojczyzna". W przeddzień głównych uroczystości młodzież przeprowadziła spotkanie dyskusyjne w ramach Areopagu Bielińskiego.
8 listopada na stadionie tradycyjnie odbył się pokaz kawaleryjski - tym razem XVII-wiecznej jazdy pancernej a w Sali gimnastycznej akademia przygotowana przez uczniów i nauczycieli gimnazjum, występ Zespołu Pieśni i Tańca „Kielce", recital pieśni patriotycznej  „Obrazki z historii Polski" w wykonaniu Sebastiana Kalwata oraz wspólne śpiewanie.
Dwukrotnie organizowane były konkursy plastyczne dla uczniów.
Na każde ze świąt przygotowane zostały pamiątkowe wydawnictwa: w 2007 roku był to zbiór tekstów źródłowych „Pierwsze dni Niepodległej", rok później śpiewnik pieśni patriotycznych oraz płyta z nowoczesnymi aranżacjami pieśni legionowych w wykonaniu zespołu „The Floracja", a w ubiegłym roku wydawnictwo historyczne „Bielińskie ścieżki do Niepodległej".

Powstanie Chóru Towarzystwa Przyjaciół  Bielin

Dumą jest Chór Towarzystwa Przyjaciół Bielin. Powstał w marcu 2008 roku jako kontynuacja corocznych czuwań wielkopiątkowych. Po raz pierwszy wystąpił podczas obchodów dnia katyńskiego na Świętym Krzyżu, a bielińskiej publiczności zaprezentował się podczas gminnych dożynek.

Udział w realizowaniu programu „Odnowa wsi"

W 2008 roku w partnerstwie z Urzędem Gminy Bieliny zrealizowany został projekt: "Jak to drzewiej bywało" w ramach Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi dofinansowanego przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego. W ramach dotacji w wysokości 19 880 zł m. in. zakupione zostały stroje sprzęt dla chóru oraz zespołu Kół Gospodyń Wiejskich. W roku ubiegłym w ramach tego programu realizowany był projekt „Bielińska dziewczyna w tym wiejskim stroju". Zakupione zostały stroje i akordeon dla zespołu „Bielinianki", wydana została płyta zespołu.

Realizacja projektu z zakresu kultury fizyczne i sportu

W ramach Świętokrzyskiego Programu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w 2009 toku Samorząd Województwa dofinansował nasz projekt „W tańcu, w ruchu wypoczywać". Za dotację w wysokości 5000 złotych zakupiono sprzęt sportowy potrzebny do organizacji zajęć aerobiku dla mieszkanek naszej gminy. W zajęciach tych brało systematycznie udział kilkadziesiąt mieszkanek naszej gminy.

Działalność popularyzująca dzieje Małej Ojczyzny

Członkowie stowarzyszenia kontynuują działalność badania przeszłości naszej Małej Ojczyzny, poszukiwania dokumentów źródłowych, starych fotografii, artykułów prasowych.
W 2007 roku we współpracy z LGD „Wokół Łysej Góry" została wydana monografia historyczno - etnograficzna gminy „Kartki z przeszłości gminy Bieliny"

Inne działania

W styczniu 2008 roku na walnym zebraniu TPB podjęta została decyzja o wstąpieniu naszego stowarzyszenia do Lokalnej Grupy Działania „Wokół Łysej Góry".
Corocznie członkowie naszego stowarzyszenia biorą udział w uroczystościach rocznicowych pod pomnikiem pomordowanych w Bielinach.
Co roku także we wrześniu uczestniczą w odprawianych mszach świętych na cmentarzu cholerycznym w Lechowie w intencji tam spoczywających i ś.p. Sławomira Jóźwika - byłego prezesa TPB.

Ochrona obiektów o wartości historycznej

 • W 2010 roku stowarzyszenie kontynuowało odnowę obiektów zabytkowych w gminie Bieliny. Wyremontowana została murowana kapliczka NMP w Hucie Starej obok szkoły. Wymieniono pokrycie dachowe, odnowiono elewację, wykonano opaskę wokół kapliczki (dotacja Gminy Bieliny - 9804,90zł).
 • Z dotacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (6000 zł) w kościele w Bielinach w kaplicy bocznej odnowiono tablicę z marmuru chęcińskiego z końca XVII wieku - epitafium proboszcza ks. Jana Brzosczyńskiego - budowniczego kaplic bocznych i tablicę w prezbiterium z marmuru chęcińskiego z drugiej połowy XVII w.- epitafium pierwszego proboszcza i budowniczego kościoła w Bielinach, ks. Jana Słopieckiego.
 • W 2011 roku zostało wymienione pokrycie dachowe (z dachówki cementowej na gonty drewniane ) na dwóch drewnianych kapliczkach w Porąbkach. Łączny koszt wymiany pokrycia dachowego obydwu kapliczek wyniósł 6833 zł.
 • Została wykonana renowacja figury NMP kaplicy w Makoszynie. Jej koszt wyniósł 2500 zł. Wykonał ją artysta plastyk Jerzy Jarmołowicz
 • W 2012 roku został odnowiony krzyż na cmentarzu cholerycznym w Lechowie
 • Na cmentarzu parafialnym w Bielinach w 2010 roku odnowiono dwa nagrobki z przełomu XIX i XX wieku - rodziców ks. Józefa Dudkiewicza (z dotacji ŚWKZ - 6000 zł) oraz rodziny Wosiów i Mazurów (środki własne - 3000 zł).
 • W 2011 roku odnowiono dwa nagrobki cmentarne, pochodzące z początków XX wieku. Pierwszy z nich pochodzi z 1914 roku i znajduje się w nowszej części cmentarza. Odnowiono kamienny pomnik, małą figurkę we wnęce, metalowy krucyfiks oraz wymieniono stary drewniany krzyż.
 • Drugi z odnowionych nagrobków znajduje się przy ogrodzeniu cmentarnym od strony ulicy Żeromskiego. Został wykonany z czerwonego piaskowca. Jest to pomnik nagrobny rodziny Bębnów z Belna z 1929 roku.
 • Oprócz tego wyprostowano mocno pochylony pomnik nagrobny Józefy Porębskiej i Pawła Bębna z 1931 roku, zapobiegając uszkodzeniom tego i sąsiednich nagrobków. W roku 2012 nagrobek ten został odnowiony - usunięta została warstwa farby olejnej, nagrobek został oczyszczony i zakonserwowany
 • Odnowiony został nagrobek rodziny Nowakowskich z Belna. W szczególności przy renowacji tego nagrobka zostało odkryte piękno figurki NMP.

Kwesta
 • 1 listopada  przeprowadzane są  kwesty na rzecz odnowy pomników cmentarnych.
 • Podczas siedmiu kwest przeprowadzonych w latach 2006 - 2012 zebraliśmy łącznie 33 706zł
 • W ciągu 6 lat prowadzenia akcji TPB przeprowadziło renowację czternastu najcenniejszych obiektów na cmentarzu, odnowiono żeliwne ogrodzenie obok nagrobka księdza Karola Żurkowskiego i uporządkowano teren naprzeciw głównej bramy.
Fundusz stypendialny im JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Ks. Prof. Karola   Teligi
 • W roku 2010 tradycyjnie podczas Dnia Kultury I Tradycji wręczono stypendia 17 uczniom. Środki pochodziły z dotacji Gminy Bieliny (9997.50) oraz składek członkowskich.
 • W roku 2011 wręczono stypendium 15 uczniom - 8 ze szkół podstawowych i 7 z Gimnazjum w Bielinach
 • W roku 2012 przyznano 10 stypendiów dla uczniów i absolwentów szkół podstawowych i 8 dla Gimnazjum w Bielinach

Działania z zakresu turystyki
Nasze stowarzyszenie w dalszym ciągu propagowało aktywność turystyczną wśród mieszkańców.
 • stowarzyszenie realizowało projekt „Śladami Stefka i Stefana". Na jego realizację przeznaczona była dotacja w wysokości 3000 zł od Zarządu Powiatu Kieleckiego i 624 zł z Urzędu Gminy w ramach realizacji zadań z zakresu turystyki. Projekt obejmował 7 rajdów pieszych po miejscach związanych z życiem Stefana Żeromskiego. Przygotowany został specjalny przewodnik z mapkami, opisami trasy, cytatami z utworów pisarza odnoszącymi się do poszczególnych miejsc, który otrzymał każdy z uczestników. W sumie wzięło udział ponad 100 osób.

W 2011 roku realizowaliśmy dwa projekty.
 • Pierwszy to projekt „Nidzianka, Belnianka, Nida". Na jego realizację stowarzyszenie otrzymało dotację z Gminy Bieliny - 3179 zł. Projekt obejmował pięć rajdów pieszych w dorzeczu rzeki Nidy. Każdy z uczestników otrzymał specjalnie przygotowany przewodnik.
 • Drugi projekt nosił nazwę: „Niech żyje nam rezerwat". Dofinansowany został przez Zarząd Powiatu Kieleckiego w wysokości 3700 zł. Projekt obejmował organizację pięciu rajdów pieszych po rezerwatach powiatu kieleckiego. Uczestnicy odwiedzili 13 rezerwatów przyrody znajdujących się na terenie powiatu kieleckiego.
W 2012 roku z braku środków nie były organizowane rajdy turystyczne
 • We wrześniu 2012 roku we współpracy ze Uczniowskim Klubem Sportowym organizowaliśmy Rajd Stu szlakiem majora Jana Piwnika „Ponurego".

Organizacja gminnych obchodów Święta Niepodległości
W 2010 roku TPB po raz czwarty było organizatorem gminnych obchodów Święta Niepodległości. Były one połączone z Dniem Kultury i Tradycji Gminy Bieliny. Środki w wysokości 6852,31 zł pochodziły z gminy Bieliny.
Nasze stowarzyszenie zorganizowało pokaz kawalerii Kieleckiego Szwadronu Kawalerii, występ Sebastiana Kalwata (piosenki Jacka Kaczmarskiego) oraz koncert Harcerskiego Zespołu Wokalno- Instrumentalnego „Wołosatki". Uroczystości święta narodowego poprzedzone zostały konkursem historycznym im. Prezydenta Kazimierza Sabbata oraz spotkaniem dyskusyjnym II Areopagu Bielińskiego „Pamięć Tożsamość".
W 2010 roku przygotowaliśmy wydanie publikacji regionalnej „Wielcy Polacy spod Łysicy". Na realizację tego zadania otrzymaliśmy w ramach konkursu na realizację zadań z zakresu kultury 2000 złotych z Zarządu Powiatu Kieleckiego. Znalazły się tam sylwetki naszych wielkich rodaków, m.in.: prezydenta RP na Uchodźstwie - Kazimierza Sabbata, biskupa Józefa Juszyńskiego, rektora księdza Karola Teligi, przedwojennego prezydenta Lublina Józefa Piechoty.
Imprezą towarzyszącą była wystawa „Józef Teliga (1914 - 2007)". Przy przygotowaniu tej wystawy współpracowaliśmy z Muzeum Historii Miasta Kielce, dostarczając materiały do tej wystawy, braliśmy udział także w uzgodnieniach szczegółów z życiorysu naszego krajana. Nasze informacje posłużyły między innymi do wykonania drzewa genealogicznego rodziny Teligów, szczególnie części najstarszej.
W 2011 roku na stadionie tradycyjnie odbył się pokaz kawalerii Kieleckiego Szwadronu Kawalerii. Widzowie na scenie szkolnej mogli obejrzeć uroczystą akademię uczniów Gimnazjum w Bielinach. Męska część Chóru Towarzystwa Przyjaciół Bielin przygotowała koncert pieśni legionowych i patriotycznych. Natomiast Sebastian Kalwat przy akompaniamencie pianisty Michała Wiraszki przedstawił recital piosenki Jacka Kaczmarskiego.
W 2011 roku przygotowaliśmy wydanie specjalne jednodniówki „Kurier Bieliński". Zamieszczone w niej zostały autentyczne artykuły prasowe oraz archiwalne fotografie okresu międzywojennego. W sobotę poprzedzającą obchody Święta Niepodległości mieszkańcy naszej Gminy wzięli udział w III Bielińskim Areopagu, spotkaniu dyskusyjnym organizowanym przez miejscowa młodzież pod kierunkiem Przemysława i Ziemowita Jóźwików. Dyskusja odbywała się pod hasłem „WULKAN SPOŁECZNEJ ENERGII". Uczestnicy zastanawiali się, czy istnieje bieliński model społeczeństwa obywatelskiego oraz skąd wynika społeczny entuzjazm bielinian. W ubiegłym roku obchody Święta Niepodległości odbyły się razem z Dniem Kultury i Tradycji. TPB było ich współorganizatorem.
Zorganizowaliśmy   trzy edycje Konkursu Historycznego im. Prezydenta Kazimierza Sabbata dla uczniów szkół podstawowych - środki na realizację zadań uzyskaliśmy z Gminy Bieliny.

Działalność Chóru Towarzystwa Przyjaciół Bielin „Sabbaton"
W roku 2010 wielkim wydarzeniem dla zespołu był występ w KCK podczas uroczystej gali konkursu promującego twórców, wykonawców i animatorów kultury ludowej „Jawor - u źródeł kultury". Koncert ten był transmitowany na żywo przez Polskie Radio Kielce, a Chór TPB otwierał go, prezentując utwory z nagranej w 2009 roku płyty „Niech się kółka toco". Zespół uczestniczył także w imprezach towarzyszących wystawie prac plastycznych inspirowanych folklorem „Podając dłoń tradycji „ (2 razy w WDK i KCK w Kielcach ), organizowanych przez LGD „Wokół Łysej Góry ".
Wiosną 2010 roku brał udział w eliminacjach do VI Festiwalu Pieśni i Wielkopostnych w Pińczowie a podczas koncertu finałowego w Daleszycach otrzymał drugą nagrodę w kategorii chórów.
Dużym wyróżnieniem dla zespołu było zaproszenie do udziału w XX Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej i Sakralnej „Anima Mundi". Chór „Sabbaton", bo taką nazwę przybrał wystąpił w „ Koncercie na muzykę i słowa" na Świętym Krzyżu. Gwiazdą tego koncertu była wybitna aktorka - Anna Seniuk.
Zespół wystąpił na Świętym Krzyżu podczas V Jarmarku Świętokrzyskiego, a w latach następnych także podczas VI i VII Jarmarku.
We wrześniu Chór „Sabbaton" (podobnie jak w 2011 i 2012 roku ) wziął udział w Przeglądzie Zespołów Chóralnych Powiatu Kieleckiego - imprezie kulturalnej organizowanej przez Powiat Kielecki.
Natomiast we wrześniu chór brał udział w jubileuszu 45-lecia Chóru Męskiego „Arion" w Świdniku na zaproszenie Henryka Maruszaka - dyrygenta zespołu.
Razem z zespołem „Echo Łysicy" chór uczestniczył także w koncercie kolędy i pastorałek w kościele św. Wojciecha w Kielcach.

Na zakończenie roku 2010 „Sabbaton" przygotował kolędy, które były prezentowane w czasie Świąt Bożego Narodzenia w TVP 3 Kielce. A W 2011 roku ukazał się reportaż o zespole na stronie www.pik.kielce.pl

Najważniejszym wydarzeniem w 2011 roku dla zespołu był koncert „Jak wartownik, co winnicy strzeże" na Świętym Krzyżu 30 kwietnia - w przeddzień beatyfikacji Jana Pawła II. „Sabbaton" wspólnie z chórami z Chęcin i Rakowa towarzyszył soliście Piotrowi „Kubie" Kubowiczowi - artyście „Piwnicy pod Baranami".
Wielkim wyróżnieniem było zaproszenie do udziału w „Świętokrzyskiej Cecyliadzie „, która odbyła się w WDK w Kielcach na zakończenie prezentacji Polski w Radzie Unii Europejskiej. Każdy zespół prezentował utwór charakterystyczny dla jednego z krajów Unii - „Sabbaton" zaśpiewał włoską pieśń miłosną „ Amatemi Ben mio".
32 członków chóru wzięło udział w warsztatach wokalnych w Wiśle, prowadzonych przez muzyków z Bytomia. Wyjazd odbył się w ramach „małego projektu", realizowanego przez GCKiS w Bielinach, Jego efektem było przygotowanie nowego repertuaru i nagranie materiału muzycznego na drugą płytę zespołu. Męska część zespołu po raz pierwszy przygotowała „Pasję według świętego Mateusza „ w układzie na chór męski 4-głosowy i solistów, z którą kilkakrotnie w ciągu dnia uczestniczyła w liturgii Niedzieli Palmowej w kościołach w Bielinach i Kielcach.
Chór „Sabbaton" koncertował w 2011 roku podczas wielu imprez środowiskowych - występował miedzy innymi na VI Jarmarku Świętokrzyskim oraz VI Przeglądzie Zespołów Chóralnych Powiatu Kieleckiego na Świętym Krzyżu, XII Dożynkach Powiatu Kieleckiego w Nowej Słupi, XIII Dniach Łagowa, IX Dniu Kultury i Tradycji  Gminy Bieliny.
Z ciekawszych dokonań 2012 roku należy wymienić - koncert kolęd i pastorałek  „Narodziła nam się do dobroć" w pałacu w Kurozwękach zorganizowany we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Rakowskiej, udział w Drodze Krzyżowej prowadzonej ulicami Kielc, wielkopiątkowy koncert w ramach XXIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Sakralnej „Anima Mundi", udział w widowisku: Śpiewaj  nam świętokrzyska duszo" według scenariusza artysty „Piwnicy pod Baranami" Piotra Kubowicza w ramach jarmarku Świętokrzyskiego.
W listopadzie 2012 roku zespół wydał swoja płytę „The Best of Sabbaton". Środki na ten cel pochodziły z dotacji Zarządu Powiatu Kieleckiego.

W sierpniu 2012 roku chór otrzymał główną nagrodę Starosty Powiatu Kieleckiego za osiągnięcia twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Ze środków uzyskanych z tej nagrody zespół wydał płytę „ XXX srebrników" z nagraniem live koncertu podczas czuwania wielkopostnego 2012.


Inne zadania

W 2010 roku stowarzyszenie otrzymało dotację z Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w wysokości 3000 zł na projekt „Spotkania z tradycją w słowiańskiej osadzie średniowiecznej".Powstały scenariusze zajęć dla odwiedzających  wioskę słowiańską w Hucie Szklanej.
W dalszym ciągu prowadzi kwerendy archiwalne w poszukiwaniu dokumentów dotyczących historii Bielin.
Towarzystwo Przyjaciół Bielin w dalszym ciągu popularyzuje historię Małej Ojczyzny. Pomaga parafii Bieliny w projektowaniu strony internetowej.
Członkowie stowrzyszenia udzielali Januszowi Kędrackiemu informacji na temat historii gminy Bieliny przy tworzeniu cyklu artykułów w „Gazecie Wyborczej" - „Odkrywanie Świętokrzyskie".
Brali udział w programie indeksacji aktów stanu cywilnego parafii Bieliny z lat 1810 - 1910. Prace indeksacyjne są już w końcowej fazie.

Więcej zdjęć, informacji o historii i działaniach stowarzyszenia od chwili powstania (2000 rok) do dnia dzisiejszego znajduje się na profilu Facebook.

Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia strony:

https://www.facebook.com/towarzystwoprzyjaciolbielin 

 

Agnieszka Kopacz
 • Kącik Przedsiębiorcy
 • Linkk ARR
 • Lokalne Centra Obsługi Inwestora
 • Mania Działania
 • Polska atrakcyjna
Urząd Gminy Bieliny,
Partyzantów 17, 26-004 Bieliny, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie
tel.: +48 413025094, +48 413025012, +48 413025027, +48 413025089, fax: +48 413026107, email: bieliny@bieliny.pl, http://www.bieliny.pl
NIP: 657-18-22-537
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x