1 2 3 5 6
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Zasiłek Pielęgnacyjny - Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach - Urząd Gminy Bieliny.

 

Pobierz PDF

Zasiłek Pielęgnacyjny

 

pokój 25

Zasiłek pielęgnacyjny

 

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 ze zm.)

 

WYMAGANE DOKUMENTY:  

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego:

1) orzeczenie o niepełnosprawności dziecka albo orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności osobie powyżej 16 roku życia (jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia),

2) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

3) kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się (matki, ojca, opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego dziecka, pełnoletniej osoby składającej wniosek),

4) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany) lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka.

 

 

 

 Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z  konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 

    1.  niepełnosprawnemu dziecku 

  2.  osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności 

    3.  osobie, która ukończyła 75 lat   

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Do wniosku o zasiłek pielęgnacyjny należy dołączyć:

 1)orzeczenie o niepełnosprawności albo 

 2)orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności albo 

 3)orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

 4)uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny. 

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego - 153,00 zł miesięcznie

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. Nie przysługuje także osobie, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba, ze przepisy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

 

Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. 

 

 

FORMULARZE DO POBRANIA:

1) Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

 

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Świadczenia rodzinne

 

TERMINY ZAŁATWIENIA SPRAWY: 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów

 

TRYB ODWOŁAWCZY: Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni od daty odebrania decyzji.

 

 

Marcin Kwiatek
  • Kącik Przedsiębiorcy
  • Linkk ARR
  • Lokalne Centra Obsługi Inwestora
  • Mania Działania
  • Polska atrakcyjna
Urząd Gminy Bieliny,
Partyzantów 17, 26-004 Bieliny, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie
tel.: +48 413025094, +48 413025012, +48 413025027, +48 413025089, fax: +48 413026107, email: bieliny@bieliny.pl, http://www.bieliny.pl
NIP: 657-18-22-537
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x