1 2 3 5 6
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony SP w Porąbkach - Rozwijam się i uczę - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Bieliny - Projekty społeczne - Urząd Gminy Bieliny.

 

Pobierz PDF

SP w Porąbkach

 

W Szkole Podstawowej w Porąbkach realizowany jest projekt „ Rozwijam się i uczę - indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I - III w Gminie Bieliny ".

W ramach projektu realizowane są następujące zajęcia:

  • 1. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie - prowadząca Anna Maciejczyk
  • 2. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych prowadząca Danuta Danielska
  • 3. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci - prowadząca Elżbieta Kałuża

W projekcie bierze udział 28 uczniów w tym 16 dziewcząt i 12 chłopców

     Realizowane zajęcia mają na celu:

     - zaspokajanie potrzeby twórczej aktywności.

     - rozwijanie zainteresowań matematycznych, przyrodniczych  i plastycznych oraz pogłębienie wiedzy i umiejętności w tym zakresie.

     - kształtowanie postaw proekologicznych, budzenie wrażliwości nabpiękno przyrody.

     - kształtowanie umiejętności obserwacji, formułowania wniosków  i spostrzeżeń.

- wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach dnia codziennego.

- wdrożeniu do rekreacji ruchowej uwzględniającej elementy profilaktyki i korekcji zaburzeń istniejących u dzieci.

- kształtowanie pozytywnych relacji i postaw koleżeńskich.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach, są z nich zadowolone, bardzo aktywnie biorą w nich udział. Dzięki nim wzbogaciły słownictwo, lepiej radzą sobie w sytuacjach problemowych, starają się stosować nawyki kultury ekologicznej i zdrowotnej zarówno podczas zabaw,  jak i w życiu codziennym.

Pomoce dydaktyczne zakupione dla naszej szkoły w ramach projektu są wykorzystywane na zajęciach dodatkowych i sprawiają, iż są one bardziej atrakcyjne. Zachęcają i aktywizują dzieci do podejmowania różnorakich działań. Wzbogacają pracę na zajęciach.

                                                                           Koordynator- Elżbieta Kałuża

1. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie

Głównym celem zajęć jest rozwijanie indywidualnych uzdolnień i zainteresowań plastycznych dzieci. Uczniowie rozwijają i doskonalą sprawności manualne, wyobraźnię i twórcze myślenie. Na zajęciach dzieci rysują,malują, wyklejają, wydzierają, lepią z gliny, wykonują witraże, odlewy gipsowe oraz poznają nowe techniki plastyczne. 

Na  zajęciach stosowane są pomoce dydaktyczne, materiały i narzędzia plastyczne zakupione w ramach projektu „Rozwijam się i uczę - indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Bieliny" m.in.:  farby plakatowe i akwarelowe, magiczne kredki, farby Kri kra krea,  glina, odlewy gipsowe,  stemple, nożyczki fantazyjne, dziurkacze ozdobne, sztalugi malarskie.

Dzieci systematycznie i z ochotą przychodzą na zajęcia, aktywnie  w nich uczestniczą i zgodnie ze sobą współpracują. Są zadowolone, bo robią to co lubią. Swoje prace plastyczne prezentują w szkolnej Galerii Małego Artysty na korytarzu szkolnym.  

                                                                                      Anna Maciejczyk

2. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych. 

 Głównym celem zajęć jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju uczniów, rozwijanie zainteresowań matematycznych i przyrodniczych oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności.              

Frekwencja jest zawsze wzorowa, dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach, aktywnie biorą w nich udział. Rozwiązują wszystkie zadania matematyczno-przyrodnicze, przynoszą potrzebne materiały. Bardzo lubią przeprowadzać różne doświadczenia, obserwować rośliny i zwierzęta, poznawać ciekawostki o świecie przyrody. Z wielkim zapałem rozwiązują łamigłówki, krzyżówki, nietypowe zadania i zagadki matematyczne.

Na zajęciach są wykorzystywane testy przygotowane przez nauczyciela, dzieci samodzielnie i bardzo chętnie wykonują różne doświadczenia, lubią grać w gry multimedialne tematycznie związane z zajęciami.

Dzięki tym zajęciom dzieci wzbogaciły swoją wiedzę matematyczno-przyrodniczą, którą potrafią praktycznie wykorzystać na zajęciach szkolnych.   

                                                                                                   Danuta Danielska                                                                                      

                                                                                                                                

     3. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci

Uczęszczają na nie dzieci z konkretnym rozpoznaniem stwierdzonym podczas badań lekarskich. Celem tych zajęć jest korekcja istniejących zaburzeń statyki ciała, wyrobienie u dziecka nawyku prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego, rozciąganie i wzmacnianie mięśni przykurczonych i osłabionych, wyrobienie odruchu prawidłowego ustawienia stóp i nawyku prawidłowego chodu, wdrożenie do rekreacji ruchowej uwzględniającej elementy profilaktyki i korekcji zaburzeń zagrażających lub istniejących u dzieci, kształtowaniu rozumienia potrzeby dbania o własną sylwetkę i sprawność fizyczną.

W zajęciach wykorzystywane są pomoce zakupione w ramach projektu: piłki lekarskie, skakanki, pachołki, poduszki sensoryczne, twister, ławka korekcyjna, materac korekcyjny, elongator, lustro korekcyjne.           

Gimnastyka korekcyjna jest atrakcyjną formą zajęć ruchowych, w której dzieci z radością uczestniczą, chętnie wykonują wszystkie ćwiczenia, znają konsekwencje wadliwego sposobu siedzenia, noszenia tornistrów, chodzenia czy spania. Rozumieją, po co ćwiczą i czym dla nich jest udział w takich zajęciach.

                                                                                                    

                                                                                               Elżbieta Kałuża

 

 - 2012_01_pokl_logo.jpg

 

 

 

 

 

 

Agnieszka Kopacz

SP w Porąbkach - galeria

 
SP w Porąbkach
 
SP w Porąbkach
 
SP w Porąbkach
 
SP w Porąbkach
 
SP w Porąbkach
 
SP w Porąbkach
 
SP w Porąbkach
 
SP w Porąbkach
 
SP w Porąbkach
 
SP w Porąbkach
 
SP w Porąbkach
 
SP w Porąbkach
 
SP w Porąbkach
 
SP w Porąbkach
 
SP w Porąbkach
 
SP w Porąbkach
 
SP w Porąbkach
 
SP w Porąbkach
 
SP w Porąbkach
 
SP w Porąbkach
 
SP w Porąbkach
 
SP w Porąbkach
 
SP w Porąbkach
 
SP w Porąbkach
 
SP w Porąbkach
 
SP w Porąbkach
 
SP w Porąbkach
 
SP w Porąbkach
 
SP w Porąbkach
 
SP w Porąbkach
 
SP w Porąbkach
 
  • Kącik Przedsiębiorcy
  • Linkk ARR
  • Lokalne Centra Obsługi Inwestora
  • Mania Działania
  • Polska atrakcyjna
Urząd Gminy Bieliny,
Partyzantów 17, 26-004 Bieliny, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie
tel.: +48 413025094, +48 413025012, +48 413025027, +48 413025089, fax: +48 413026107, email: bieliny@bieliny.pl, http://www.bieliny.pl
NIP: 657-18-22-537
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x