1 2 3 5 6
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Książka telefoniczna - Urząd Gminy Bieliny - Urząd Gminy Bieliny.

 

Pobierz PDF

Książka telefoniczna

 

 

 WYKAZ TELEFONÓW W BUDYNKU URZĘDU GMINY BIELINY

 

Referat

Pracownicy

Lokalizacja (numer pokoju)

Numer zewnętrzny

Numer wewnętrzny

 

 

1

Parter Urzędu Gminy

 

2

Urząd Stanu Cywilnego

Dorota Ledwójcik – Kierownik USC

Danuta Gawęcka - inspektor w USC

Parter 1

 

225

 

3

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Anna Banakiewicz - insp. ds. ewidencji ludności

i dowodów osobistych

2

 

217

 

4

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Małgorzata Sarnecka- kierownik GOPS

Joanna Raczyńska - pracownik socjalny

Anna Dziarmaga - w/z pracownik socjalny

3

 

219

 

5

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kazimiera Winiarska - st. pracownik socjalny 

Stanisława Kopacz – st. pracownik socjalny

4

 

205

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Referat Usług Komunalnych

Andrzej Romański– kierownik

Dorota Bernecka – insp.ds. opłat za usługi komunalne

Dorota Piorek - insp. ds. obsługi umów z odbiorcami usług komunalnych

5

722 300 353

228

 

 7

 

 

 

 

 

 

8

Urząd Gminy I Piętro

 

9

Samodzielne stanowisko ds. organizacyjno-prawnych

Marcin Młodawski - ref. ds.organizacyjno-prawnych

9

 

239

 

10

Referat Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej

Katarzyna Brzozowska - kierownik, insp. ds. zamówień publicznych i realizacji umów

Ewelina Mazur-Rubak - ref. ds. inwestycji i remontów

Anna Mucha – ref. ds. zamówień publicznych i realizacji umów

10

 

202

 

11

Referat Ochrony Środowiska, Utzymania Dróg i Spraw Gospodarczych

Emilia Krzysiek - ref. ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej

11

 

 215

 

12

Referat Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej

 

 

 

 

Referat Ochrony Środowiska, Utzymania Dróg i Spraw Gospodarczych

Marzena Jedlińska - insp. ds. zagospodarowania przestrzennego i budownictwa

Stefan Guliński - insp. ds. drogownictwa i gospodarki energetycznej

Edyta Banakiewicz – ref. ds. utrzymania budynków komunalnych

12

 

227

 

13

Wójt Gminy

Sławomir Kopacz

13

 

201

 

14

Sekretariat Urzędu

Wiesława Moskwa - inspektor organizacyjno- administracyjnych

i obsługi sekretariatu

14

3025094

3025012

3025027

3025089

200

 

15

FAX

 

 

3026107

 

 

16

Sekretarz Gminy

Jadwiga Wójcik

15

 

204

 

17

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Monika Papis - ref. ds. pracowniczyh

 

16

 

221

 

18

Referat Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej

Wanda Skrzyniarz - insp. ds. geodezji, gospodarki gruntami

 

 

221

 

19

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Gawęcki

17

 

236

 

20

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

 

Agata Sala - insp. ds. obsługi rady gminy i ewidencji działalności gospodarczej

18

 

208

 

21

Referat Rozwoju i Promocji

Agnieszka Kwiatek  - ref. ds.pozyskiwania środków unijnych

Małgorzata Dyk -  ref. ds. pozyskiwania środków unijnych

Malwina Winiarska - w/z ref. ds. pozyskiwania środków unijnych

18

 

208

 

22

Referat  Ochrony Środowiska, Utrzymania Dróg i Spraw Gospodarczych

Jerzy Kurkowski - Kierownik referatu Ochrony Środowiska, Utrzymania Dróg i Spraw Gospodarczych

19

 

247

 

23

Referat Księgowości Budżetowej

Emilia Bąk – Skarbnik Gminy

20

 

203

 

24

Marta Kowalczyk - ref. ds. płac i księgowości budżetowej

Małgorzata Kubik - ref. ds. księgowości budżetowej

21

 

244

 

25

Aneta Raczyńska - insp. ds. dochodów

22

 

242

 

26

Aneta Armata - insp. ds. księgowości budżetowej

 22

 

 242

 

27

Halina Bartkiewicz - insp. ds. obsługi kasy

 

 

243

 

28

Referat Księgowości Podatkowej

Mieczysława Dąbek - insp. ds. zobowiązań podatkowych

 

 

233 

 

29

Anna Wojton- insp. ds. zobowiązań podatkowych

 23

 

 233

 

30

Alina Chlewicka - insp. ds. księgowości podatkowej

24

 

241

 

31

Alicja Kwiatek - insp. ds. zobowiązań podatkowych

 24

 

 241

 

32

GOPS - Świadczenia rodzinne

Halina Meducka - insp. ds. świadczeń rodzinnych

Agata Szczukiewicz-  w/z insp. ds. świadczeń rodzinnych 

Anna Frąk – starszy referent ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych

25

 

238

 

33

GOPS

Justyna Socha - główna księgowa GOPS

Małgorzata Sarnecka- kierownik GOPS

26

 

222

 

34

Informatyk

Marcin Kwiatek

 26 

 

212

 

35

Referat Rozwoju i Promocji

Urszula Kwiatek  - ref. ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego - samodzielne stanowisko

Justyna Pindral - ref. ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich

Justyna Bera- insp. ds. społecznych

28

 

246

 

 

 

 

 

 

46

Referat Rozwoju i Promocji

Agnieszka Kopacz – ref. ds. promocji i turystyki

Martyna Skrzyniarz - w/z mł. ref. ds. pozykiwania środków unijnych

II piętro

 

206

214

 

 

Zespół Szkół Samorządowych

 

36

Szkoła - biblioteka i pedagog

 

Piwnica

 

234

 

37

Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych

Irena Bąk - dyrektor

 

 

250

 

38

Sekretariat

Ala Kopacz

 

3025060

231

 

39

Szkoła - kotłownia

 

 

 

235

 

40

Stołówka

Jacek Gawęcki - kierownik

 

 

216

 

41

Szkoła - pokój nauczycielski gimnazjum

 

 

 

223

 

42

Szkoła Podstawowa - pokój nauczycielski

 

 

 

207

 

43

Biblioteka Publiczna

Sylwia Siciarska - Kierownik

Alicja Nowak - bibliotekarz

II piętro

 

220

 

44

Zespół Obsługi Oświaty

Barbara Cedro - Kierownik

Pok. 1

 

224

 

45

 Zespół Obsługi Oświaty

Grażyna Drogosz

Emilia Opatowicz

Dorota Gawęcka - główna księgowa

Parter, pok. 1a

 

230

 

 46

 Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach

Anna Łubek – Dyrektor
Magdalena Kowalczyk
Dorota Jawor
Katarzyna Witkowska

Barbara Kałuża – Główna Księgowa
Małgorzata Szymik

ul. Partyzantów 3
26 – 004 Bieliny

 

 

 

tel.  
41/2608151 – 156
tel.
41/2608159

fax.
41/2608168

 

 

 

 WYKAZ TELEFONÓW W BUDYNKU URZĘDU GMINY BIELINY

 

Referat

Pracownicy

Lokalizacja (numer pokoju)

Numer zewnętrzny

Numer wewnętrzny

 

 

1

Parter Urzędu Gminy

 

2

Urząd Stanu Cywilnego

Dorota Ledwójcik – Kierownik USC

Danuta Gawęcka - inspektor w USC

Parter 1

 

225

 

3

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Anna Banakiewicz - insp. ds. ewidencji ludności

i dowodów osobistych

2

 

217

 

4

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Małgorzata Sarnecka- kierownik GOPS

Joanna Raczyńska - pracownik socjalny

Anna Dziarmaga - w/z pracownik socjalny

3

 

219

 

5

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kazimiera Winiarska - st. pracownik socjalny 

Stanisława Kopacz – st. pracownik socjalny

4

 

205

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Referat Usług Komunalnych

Andrzej Romański– kierownik

Dorota Bernecka – insp.ds. opłat za usługi komunalne

Dorota Piorek - insp. ds. obsługi umów z odbiorcami usług komunalnych

5

722 300 353

228

 

 7

 

 

 

 

 

 

8

Urząd Gminy I Piętro

 

9

Samodzielne stanowisko ds. organizacyjno-prawnych

Marcin Młodawski - ref. ds.organizacyjno-prawnych

9

 

239

 

10

Referat Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej

Katarzyna Brzozowska - kierownik, insp. ds. zamówień publicznych i realizacji umów

Ewelina Mazur-Rubak - ref. ds. inwestycji i remontów

Anna Mucha – ref. ds. zamówień publicznych i realizacji umów

10

 

202

 

11

Referat Ochrony Środowiska, Utzymania Dróg i Spraw Gospodarczych

Emilia Krzysiek - ref. ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej

11

 

 215

 

12

Referat Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej

 

 

 

 

Referat Ochrony Środowiska, Utzymania Dróg i Spraw Gospodarczych

Marzena Jedlińska - insp. ds. zagospodarowania przestrzennego i budownictwa

Stefan Guliński - insp. ds. drogownictwa i gospodarki energetycznej

Edyta Banakiewicz – ref. ds. utrzymania budynków komunalnych

12

 

227

 

13

Wójt Gminy

Sławomir Kopacz

13

 

201

 

14

Sekretariat Urzędu

Wiesława Moskwa - inspektor organizacyjno- administracyjnych

i obsługi sekretariatu

14

3025094

3025012

3025027

3025089

200

 

15

FAX

 

 

3026107

 

 

16

Sekretarz Gminy

Jadwiga Wójcik

15

 

204

 

17

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Monika Papis - ref. ds. pracowniczyh

 

16

 

221

 

18

Referat Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej

Wanda Skrzyniarz - insp. ds. geodezji, gospodarki gruntami

 

 

221

 

19

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Gawęcki

17

 

236

 

20

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

 

Agata Sala - insp. ds. obsługi rady gminy i ewidencji działalności gospodarczej

18

 

208

 

21

Referat Rozwoju i Promocji

Agnieszka Kwiatek  - ref. ds.pozyskiwania środków unijnych

Małgorzata Dyk -  ref. ds. pozyskiwania środków unijnych

Malwina Winiarska - w/z ref. ds. pozyskiwania środków unijnych

18

 

208

 

22

Referat  Ochrony Środowiska, Utrzymania Dróg i Spraw Gospodarczych

Jerzy Kurkowski - Kierownik referatu Ochrony Środowiska, Utrzymania Dróg i Spraw Gospodarczych

19

 

247

 

23

Referat Księgowości Budżetowej

Emilia Bąk – Skarbnik Gminy

20

 

203

 

24

Marta Kowalczyk - ref. ds. płac i księgowości budżetowej

Małgorzata Kubik - ref. ds. księgowości budżetowej

21

 

244

 

25

Aneta Raczyńska - insp. ds. dochodów

22

 

242

 

26

Aneta Armata - insp. ds. księgowości budżetowej

 22

 

 242

 

27

Halina Bartkiewicz - insp. ds. obsługi kasy

 

 

243

 

28

Referat Księgowości Podatkowej

Mieczysława Dąbek - insp. ds. zobowiązań podatkowych

 

 

233 

 

29

Anna Wojton- insp. ds. zobowiązań podatkowych

 23

 

 233

 

30

Alina Chlewicka - insp. ds. księgowości podatkowej

24

 

241

 

31

Alicja Kwiatek - insp. ds. zobowiązań podatkowych

 24

 

 241

 

32

GOPS - Świadczenia rodzinne

Halina Meducka - insp. ds. świadczeń rodzinnych

Agata Szczukiewicz-  w/z insp. ds. świadczeń rodzinnych 

Anna Frąk – starszy referent ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych

25

 

238

 

33

GOPS

Justyna Socha - główna księgowa GOPS

Małgorzata Sarnecka- kierownik GOPS

26

 

222

 

34

Informatyk

Marcin Kwiatek

 26 

 

212

 

35

Referat Rozwoju i Promocji

Urszula Kwiatek  - ref. ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego - samodzielne stanowisko

Justyna Pindral - ref. ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich

Justyna Bera- insp. ds. społecznych

28

 

246

 

 

 

 

 

 

46

Referat Rozwoju i Promocji

Agnieszka Kopacz – ref. ds. promocji i turystyki

Martyna Skrzyniarz - w/z mł. ref. ds. pozykiwania środków unijnych

II piętro

 

206

214

 

 

Zespół Szkół Samorządowych

 

36

Szkoła - biblioteka i pedagog

 

Piwnica

 

234

 

37

Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych

Irena Bąk - dyrektor

 

 

250

 

38

Sekretariat

Ala Kopacz

 

3025060

231

 

39

Szkoła - kotłownia

 

 

 

235

 

40

Stołówka

Jacek Gawęcki - kierownik

 

 

216

 

41

Szkoła - pokój nauczycielski gimnazjum

 

 

 

223

 

42

Szkoła Podstawowa - pokój nauczycielski

 

 

 

207

 

43

Biblioteka Publiczna

Sylwia Siciarska - Kierownik

Alicja Nowak - bibliotekarz

II piętro

 

220

 

44

Zespół Obsługi Oświaty

Barbara Cedro - Kierownik

Pok. 1

 

224

 

45

 Zespół Obsługi Oświaty

Grażyna Drogosz

Emilia Opatowicz

Dorota Gawęcka - główna księgowa

Parter, pok. 1a

 

230

 

 46

Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach

Anna Łubek – Dyrektor
Magdalena Kowalczyk
Dorota Jawor
Katarzyna Witkowska

Barbara Kałuża – Główna Księgowa
Małgorzata Szymik

 

ul. Partyzantów 3
26 – 004 Bieliny

 tel.
41/2608151 – 156

tel.
41/2608159

fax.
41/2608168


 

 

 

 

 

Marcin Kwiatek
  • Kącik Przedsiębiorcy
  • Linkk ARR
  • Lokalne Centra Obsługi Inwestora
  • Mania Działania
  • Polska atrakcyjna
Urząd Gminy Bieliny,
Partyzantów 17, 26-004 Bieliny, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie
tel.: +48 413025094, +48 413025012, +48 413025027, +48 413025089, fax: +48 413026107, email: bieliny@bieliny.pl, http://www.bieliny.pl
NIP: 657-18-22-537
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x