1 2 3 5 6
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Zagospodarowanie centrum Huty Nowej - Projekty dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Projekty infrastrukturalne - Urząd Gminy Bieliny.

 

Pobierz PDF

Zagospodarowanie centrum Huty Nowej

 

OPIS PROJEKTU

Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi w zakresie turystyki i rozbudowy infrastruktury publicznej oraz wzrost atrakcyjności Huty Nowej dla obecnych i potencjalnych mieszkańców, turystów, inwestorów poprzez zagospodarowanie przestrzeni postrzeganej jako centrum Huty Nowej. Inwestycja  przyczyni się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich, co wpisuje się w cele Pogramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jednocześnie operacja jest zgodna z celami Lokalnej Strategii Rozwoju tj. zapewni rozbudowę infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej umożliwaijąc w aktywny sposób spędzić czas wolny i wpłynąć na zwiększenie integracji społecznej mieszkańców.

Przedmiotem projektu byo zagospodarowanie przestrzeni centralnej części miejscowości Huta Nowa poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego do gier małych zlokalizowanego pomiędzy budynkiem remizy i budynkiem Szkoły Podstawowej w Hucie Nowej, przebudowa istniejącej drogi dojazdowej do szkoły oraz urządzenie strefy wypoczynku i rekreacji, placu zabaw oraz przygotowanie miejsc parkingowych na działce nr 454/1 (w miejscu, w którym kiedyś zlokalizowana była dawna szkoła podstawowa). Zabudowania w miejscowościach Huta Nowa, jak również okolicznych sołectw (w tym również Huta Koszary, skąd dzieci i młodzież uczęszczają do Szkoły Podstawowej w Hucie Nowej) leżą wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych. W miejscowościach tych brakuje zatem bezpiecznych miejsc spotkań, wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców, zarówno dla dzieci  jak i młodzieży. Poza szkołą w sołectwie nie ma miejsca, w którym dzieci i młodzież oraz dorośli mogliby wspólnie spędzać czas. Stan techniczny remizy strażackiej uniemożliwia wykorzystanie jej do celów organizacji oferty spędzania czasu wolnego dla mieszkańców i wzmacniania więzi społecznych. Realizacja projektu "Zagospodarowanie centrum Huty Nowej" jest odpowiedzią na tą potrzebę.

W ramach zadania zagospodarowano teren o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców Huty Nowej, sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych (centralne położenie w miejscowości, bliskość Szkoły Podstawowej w Hucie Nowej, Remizy Strażackiej). Boisko, plac zabaw, strefa wypoczynku sprzyjają: integracji społecznej mieszkańców, wzmocnieniu więzi sąsiedzkich, a jednocześnie wzrostowi aktywności społecznej. Budowa boiska oraz poprawa stanu drogi dojazdowej do szkoły umożliwiła kadrze pedagogicznej podejmowanie we współpracy z mieszkańcami wspólnych inicjatyw, organizacji wydarzeń, spotkań. Poprawiło się również bezpieczeństwo dojścia i dojazdu do szkoły.  Projekt przyczynił się do poprawy istniejącej infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w miejscowości i gminie Bieliny. Dzięki lokalizacji zrealizowanych zadań na działkach leżących w bezpośrednim sąsiedztwie głównych szlaków komunikacyjnych i turystycznych Gór Świętokrzyskich, również turyści podróżujący na Święty Krzyż lub wypoczywający w miejscowości i gminie, mają okazję korzystania z otwartej strefy rekreacji i wypoczynku, miejsc parkingowych.

Zakres przedsięwzięcia jest zgodny z celem I Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Gry" ROZWÓJ TURYSTYKI BAZUJĄCEJ NA WALORACH PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH GÓR ŚWIETOKRZYSKICH, cel szczegółowy I.1. POPRAWA STANU I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ, REKREACYJNEJ I SPORTOWEJ, przedsięwzięcie I.1.1. Spójna i atrakcyjna oferta turystyczna regionu Gór Świętokrzyskich oraz z celem III. ROZWÓJ POTENCJAŁU LUDZKIEGO LGD, cel szczegółowy III.2. OBSZAR INTEGRUJĄCY MIESZKAŃCÓW, przedsięwzięcie III.2.1. Rozwój oferty spędzania wolnego czasu.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

- logo_lider.jpg

Projekt „Zagospodarowanie centrum Huty Nowej" uzyskał dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW) w ramach Działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, ktore odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach dizałania."Odnowa i rozwój wsi".  Umowę o przyznanie pomocy podpisano 16 września 2010 roku. Wartość uzyskanego dofinansowania to 435 605,00 zł. Całkowita wartośc projektu to 974 716,26 zł brutto.

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI HUTA NOWA

Z inicjatywy mieszkańców sołectwa Huta Nowa został opracowany „Plan Odnowy Miejscowości Huta Nowa" przyjęty uchwałą nr 1/2010 z 20 stycznia 2010 r. Zebrania Wiejskiego, a następnie uchwałą nr XLII/258/10 Rady Gminy Bieliny z dnia 26 stycznia 2010 r. W planie tym ujęto najważniejsze dla rozwoju wsi projekty przewidziane do realizacji w najbliższych latach. Zadanie priorytetowe to "Zagospodarowanie centrum Huty Nowej".

Plan odnowy miejscowości Huta Nowa - pobierz

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r.  (D.U. z 2008 r.  Nr 38 poz. 220 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, podstawowym elementem aplikacji  w działaniu "Odnowa i rozwój wsi" poza wnioskiem, jest plan odnowy miejscowości.

 

Agnieszka Kwiatek

Zagospodarowanie centrum Huty Nowej - galeria

 
Zagospodarowanie centrum Huty Nowej
 
Zagospodarowanie centrum Huty Nowej
 
Zagospodarowanie centrum Huty Nowej
 
Zagospodarowanie centrum Huty Nowej
 
Zagospodarowanie centrum Huty Nowej
 
Zagospodarowanie centrum Huty Nowej
 
Zagospodarowanie centrum Huty Nowej
 
Zagospodarowanie centrum Huty Nowej
 
Zagospodarowanie centrum Huty Nowej
 
Zagospodarowanie centrum Huty Nowej
 
Zagospodarowanie centrum Huty Nowej
 
Zagospodarowanie centrum Huty Nowej
 
Zagospodarowanie centrum Huty Nowej
 
Zagospodarowanie centrum Huty Nowej
 
Zagospodarowanie centrum Huty Nowej
 
Zagospodarowanie centrum Huty Nowej
 
Zagospodarowanie centrum Huty Nowej
 
  • Kącik Przedsiębiorcy
  • Linkk ARR
  • Lokalne Centra Obsługi Inwestora
  • Mania Działania
  • Polska atrakcyjna
Urząd Gminy Bieliny,
Partyzantów 17, 26-004 Bieliny, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie
tel.: +48 413025094, +48 413025012, +48 413025027, +48 413025089, fax: +48 413026107, email: bieliny@bieliny.pl, http://www.bieliny.pl
NIP: 657-18-22-537
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x