1 2 3 5 6
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II - Dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 - Projekty infrastrukturalne - Urząd Gminy Bieliny.

 

Pobierz PDF

Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II

 

W dniu 25 kwietnia 2012r Wójt Gminy Bieliny Sławomir Kopacz podpisał z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Adamem Jarubasem umowę o dofinansowanie przez Unię Europejską projektu „Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - Etap II".

Gmina Bieliny uzyskała pomoc finansową z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 w ramach Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu.

Projekt "Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z Restauracją Zabytków Świętego Krzyża - Etap II" został wpisany do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 873/08 z dnia 23 kwietnia 2008 roku.

Umowa o dofinansowanie z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego została podpisana w dniu 25.04.2012r. na podstawie której projekt uzyskał 85% dofinansowania kosztów kwalifikowanych.

Przedmiotem projektu „Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - Etap II" była realizacja 2 zadań:

Odbudowa wieży kościelnej na Świętym Krzyżu- rekonstrukcja wieży kościoła na Świętym Krzyżu o kształcie dostosowanym do historycznego zarysu wieży przy wykorzystaniu istniejącej jej podstawy w celu przywrócenia wyglądu zespołu klasztornego z czasów przed I Wojną Światową, kiedy to wieża została zburzona oraz udostępnie jej zwiedzającym, jako punktu widokowego. Wieża klasztoru na Świętym Krzyżu jest atrakcją turystyczną regionu, ale także dopełnieniem pięknej architektury obiektów sakralnych. Całość inwestycji zlokalizowana jest powyżej poziomu istniejącej podstawy wieży znajdującej się pod dachem kościoła oraz wnętrzu kościoła.

2  Remont i konserwacja wirydarza zabytkowego Klasztoru na Świętym Krzyżu - znajduje się w centrum zabudowań klasztornych. Zakresem projektu w ramach remontu i konserwacji objęto wszystkie elewacje wirydarza oraz jego posadzkę oraz studnię. Stylizacja tej rekonstrukcji odpowiada wzorom i technikom budowy obecnego kościoła przypadającego na rokoko o finezyjnym asymetrycznym rysunku. Zakres robót obejmował roboty budowlane, uzupełniające i renowacyjne oraz konserwatorskie.

W ramach projektu stworzono 1 nowy produkt turystyczny, 1 obiekt turystyczny i rekreacyjny został wybudowany i 1 obiekt dziedzictwa kulturowego został przebudowany. Liczba inwestycji zrealizowanych na obszarach o wysokim stopniu atrakcyjności turystycznej wynosi 1.

Projekt realizowany na obszarze wiejskim na działkach 2003, 2040 i dotyczy zespołu klasztornego na Świętym Krzyżu wpisanego do rej zabytków nr 267, decyzją 23.VI.1967r. Jest to zabytek o metryce średniowiecznej u podnóża Pasma Łysogór- unikatowe w skali europejskiej walory przyrodnicze, krajobrazowe, kulturalne i turystyczne Położenie geog. -bliskość aglomeracji Kielce, otulina ŚPN z ekosystemem Puszczy Jodłowej i położony wewnątrz zespół sakralno-historyczny Sanktuarium Św. Krzyża- należą do czołówki dziedzictwa kulturowego -dominanty turystyczne regionu. To najczęstszy cel wycieczek i pielgrzymek w woj. św. (rocznie ok200 tys.os) i symbol historii, ducha i mocy.

Zrealizowane w ramach projektu zadania wzbogaciły ofertę turystyczno-rekreacyjną oraz pozwoliły na wzmocnienie dziedzictwa kulturowego w rejonie Gór Świętokrzyskich. Ponadto jest to naturalne miejsce organizacji tzw. „zielonych szkół" i innych form turystyki szkolnej. Projekt pobudzi rozwój turystyki w otulinie ŚPN i pozwoli „zatrzymać" odwiedzających Św. Krzyż na dłużej. Stanowi także atrakcyjną formę edukacji dla młodzieży szkolnej.

Projekt pozwoli wypełnić lukę w zakresie oferty turystyczno-edukacyjno-rekreacyjnej, promującej i upowszechniającej region św. a także będzie pełnić funkcję komplementarną wobec walorów przyrodniczych i krajobrazowych Parku i całego łysogórskiego rejonu turystycznego. Wzbogaci ofertę turystyczną gminy i Klasztoru. Zwiększy atrakcyjność regionu i dostępność do infrastruktury turystycznej i kulturowej oraz pobudzi rozwój ekonomiczny województwa.

Z efektów realizacji projektu korzystać mogą: mieszkańcy pobliskich miejscowości, dzieci i młodzież szkolna, mieszkańcy regionu, turyści krajowi i zagraniczni udający się na Święty Krzyż i w Góry Świętokrzyskie, organizacje i stowarzyszenia, grupy nieformalne, turyści indywidualni, turyści podróżujący w grupach zorganizowanych, pielgrzymi, pasjonaci historii, naukowcy etnografowie, grupy zorganizowane (wycieczki szkolne dzieci i młodzieży, realizujący programy edukacyjne, wycieczki krajobrazoznawcze i turystyczne, pielgrzymi krajowi i zagraniczni).

Projekt realizowany we współpracy pomiędzy Gminą Bieliny i Misjonarzami Oblatami M.N. Klasztor Święty Krzyż na podstawie Porozumienia partnerskiego w sprawie przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. „Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II" zawartego w dniu 04.02.2013.

Mariola Jarubas

 - logo_rpows.jpg

                                                    ... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...                                        

 

Agnieszka Kwiatek

Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II - galeria

 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża - etap II
 
  • Kącik Przedsiębiorcy
  • Linkk ARR
  • Lokalne Centra Obsługi Inwestora
  • Mania Działania
  • Polska atrakcyjna
Urząd Gminy Bieliny,
Partyzantów 17, 26-004 Bieliny, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie
tel.: +48 413025094, +48 413025012, +48 413025027, +48 413025089, fax: +48 413026107, email: bieliny@bieliny.pl, http://www.bieliny.pl
NIP: 657-18-22-537
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x