1 2 3 5 6

Zadaj pyta­nie Wójtowi

 

Szukaj w pytaniach i odpowiedziach

Szukana fraza:

 


Lista pytań i odpowiedzi

Pytanie zadane dnia 2017-04-17 20:21:51, przez Mateusz
Witam,
Szanowny Panie Wójcie, kiedy jest przewidywany termin założenia oświetlenia przy drodze 825 w Napękowie?
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-04-20 09:52:17
Witam.
Wykonanie oświetlenia ulicznego w Napękowie wzdłuż drogi nr 825 jest przewidziane do realizacji w bieżącym roku w ramach Funduszu Sołeckiego. Oświetlenie będzie wykonane do granicy działki 646/3.
Pozdrawiam Sławomir Kopacz
 
Pytanie zadane dnia 2017-04-12 15:30:40, przez Damian Bielecki
Dzień dobry, jestem studentem 2 roku Rolnictwa, Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego i w ramach zaliczenia przedmiotu ˝ Zasady gospodarowania obszarów chronionych˝ musimy dokonać analizy SWOT (https://pl.wikipedia.org/wiki/Analiza_SWOT) wybranej gminy. Los chciał, że wraz z kolegami dostaliśmy do analizy gminę szanownego pana wójta. Tutaj zwracam się z pytaniem czy mógłby Pan udostępnić na podanego wyże e-maila wytyczne lub materiały pomocne do dokonania analizy swot.
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-04-20 09:50:54
Witam.
Wszelkie plany, programy przedstawiające charakterystykę naszej gminy są zamieszczone na stronie Urzędu Gminy Bieliny oraz BIP Gminy Bieliny np. http://www.bieliny.biuletyn.net/?bip=1&cid=52&bsc=N oraz http://www.bieliny.biuletyn.net/?bip=1&cid=54&bsc=N . Mamy nadzieję, że materiały udostępnione na ww. stronach będą wystarczające do wykonania analizy SWOT.
W przypadku szczegółowych pytań proszę o kontakt.
Pozdrawiam Sławomir Kopacz
 
Pytanie zadane dnia 2017-04-19 11:28:59, przez Bielinianka
Dzień dobry Panie Wójcie,
Proszę o podpowiedź gdzie należy zgłosić awarię rurociągu?
Pozdrawiam
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-04-19 11:47:15
Witam
Awarie sieci wodno - kanalizacyjnej należy zgłaszać do Urzędu Gminy Bieliny tel. 3025094 wewnętrzny 228, telefon komórkowy 509 512 942.
Pozdrawiam Sławomir Kopacz
 
Pytanie zadane dnia 2017-04-01 08:32:27, przez Paulina
Witam, Czy ma Pan jakas wiedze dotyczaca pojawienia sie swiatlowodow w Hucie Nowej? Pozdrawiam
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-04-06 10:50:34
Witam,

W odpowiedzi na pytanie dot. wykonania sieci światłowodowej w miejscowości Huta Nowa, uzyskaliśmy następujące informacje od operatorów świadczących usługi internetowe na terenie gminy Bieliny:
- firma BOREKS, jest obecnie na etapie projektowania i uzyskiwania pozwolenia na wykonanie sieci światłowodowej do miejscowości Huta Nowa i po uzyskaniu wszelkich niezbędnych uzgodnień planuje zrealizować prace do sierpnia br.,
- firma NETCITY w najbliższej perspektywie czasu z powodu braku zainteresowania ze strony mieszkańców i braku ich zgłoszeń na skorzystanie z takiego przyłącza nie planują rozbudowania sieci światłowodowej o msc. Huta Nowa.
W związku z powyższym osoby zainteresowane podłączeniem do sieci światłowodowej, w celu uzyskania większej ilości informacji mogą się kontaktować bezpośrednio z wyżej wymienionymi operatorami telefonicznie lub emailowo.

Pozdrawiam
Sławomir Kopacz
 
Pytanie zadane dnia 2017-03-08 21:05:26, przez xyz
Panie wójcie, proszę o informację co z dofinansowaniem do odnawialnych źródeł energii? Czy zebrano wystarczającą ilość zgłoszeń?
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-03-14 10:47:15
Witam,
Odpowiadając na pytanie, informuję że proces przygotowania wniosku o dofinansowanie do projektu odnawialnych źródeł energii rozpoczęliśmy od przeprowadzenia ankiety wśród mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem dopłaty do montażu mikroinstalacji OZE. Ankiety można było składać w terminie od 30.01.2017r. do 27.02.2017r. W tym terminie wpłynęło 347 ankiet/wstępnych deklaracji uczestnictwa w projekcie. Obecnie jesteśmy na etapie weryfikacji ankiet złożonych przez mieszkańców. W dalszym ciągu natomiast czekamy na ogłoszenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego szczegółowych warunków uczestnictwa w projekcie, jak również regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”, który przewidziany jest na II kwartał 2017r.
Z poważaniem
Sławomir Kopacz
 
Pytanie zadane dnia 2017-03-02 14:41:49, przez Mieszkaniec
Witam . Moje pytanie jest następujące .
Chciałbym zapytać czy jest możliwość zrobienia orlika w Porąbkach na tym co jest teraz ? Ponieważ na boisku (z trawą) w Porąbkach nikt nie gra i jest ono nieużywane a gdyby zrobić tam nowe lepsze boisko to przynajmniej nie było by trzeba kupować nowej działki pod ten obiekt .
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź !!!
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-03-07 07:22:04
Witam.
Odpowiadając na pytanie informuję, że nie ma możliwości zaprojektowania na działkach ewidencyjnych w miejscowości Porąbki i Kakonin boiska typu Orlik. Na przedmiotowych gruntach projektowane jest boisko wielofunkcyjne. Prace projektowe dot. przedmiotowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych są w końcowej fazie projektowania i w bieżącym miesiącu dokumentacja projektowa zostanie złożona w Starostwie Powiatowym w Kielcach w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
Pozdrawiam Sławomir Kopacz
 
Pytanie zadane dnia 2017-02-16 09:53:00, przez Mieszkaniec gminy Bieliny
Witam, Szanowny Wójcie pytanie odnośnie drogi na Czaplowie łączącej Hute Nową w kierunku Bielin po zimie ta droga to jedne wielkie dziury, na wagonach jest lepsza droga niż tam. Pozdrawiam I czekam na odpowiedź czy zostanie z tym coś zrobione.
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-02-16 14:44:38
Szanowny Panie,
w odpowiedzi na pytanie wyjaśniam, że droga od Huty Nowej przez Czaplów w kierunku Bielin jest drogą powiatową i za jej stan odpowiada zarządca drogi, tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach.
Stan drogi, o której Pan wspomina jest nam dobrze znany i dlatego już od jakiegoś czasu prowadzimy rozmowy z Powiatem nt. jej modernizacji.
Informuję również, że zarówno Pana uwagi jak również wszystkie inne dot. dróg powiatowych na terenie gminy przekazujemy na bieżąco zarządcy drogi celem podjęcia niezbędnych działań.
Z poważaniem Sławomir Kopacz
 
Pytanie zadane dnia 2017-02-09 16:25:33, przez Mieszkaniec Bielin
Panie Wójcie, na ul.kieleckiej mamy ładne chodniki i do kogo należy odśnieżanie ich? Proszę o odpowiedz.
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-02-13 11:45:17
Witam.
w odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.):
„uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wy-dzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości […]”; należy do właściciela tej nieruchomości.
Należy podkreślić, że "bezpośrednio" oznacza również przypadek, kiedy ciąg pieszy oddzielony jest od nieruchomości pasem zieleni lub rowem.
W trakcie sezonu zimowego, poprzez stronę internetową gminy (www.bieliny.pl), przypominamy właścicielom posesji położonych bezpośrednio przy granicy pasa drogowego o ciążącym na nich obowiązku właściwego utrzymania chodników w zimie.

Pozdrawiam Sławomir Kopacz
 
Pytanie zadane dnia 2017-02-04 12:16:56, przez Wieslaw
Witam.
Chciałbym sie dowiedzieć czy jest możliwość polaczenia chodnika z huty nowej w kierunku Bielin ul świętokrzyska?
Pozdrawiam.
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-02-08 13:06:50
Szanowny Panie Wiesławie,
w odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że zarządcą drogi 753 jest Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Droga ta na odcinku, o którym Pan pisze została zmodernizowana w 2011 roku i w projekcie przebudowy, ze względu na sporadyczny ruch pieszy, nie zostały uwzględnione chodniki.
W chwili obecnej w planach inwestycyjnych ŚZDW nie ma tego zadania, nie mniej podczas roboczych kontaktów przekażę Pana sugestię celem rozważenia dla poprawy bezpieczeństwa ruchu.
Pozdrawiam Sławomir Kopacz
 
Pytanie zadane dnia 2017-02-03 23:00:22, przez miroslaw kopacz
Witam pana Wójta. Mam do Pana takie pytanie,chcę przepisać dziecku działke budowlaną ale najpierw chcę zrobić rozgraniczenie pola i w związku z tym że niema decyzi o zagospodarowaniu przestrzennego Gminy Bieliny będe miał jakiś problem.Z powarzaniem Mirek.
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-02-07 12:25:33
Jeżeli ma Pan na myśli wydzielenie dla dziecka działki budowlanej położonej w obrębie wyznaczonych w obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego w pierwszej kolejności należy przeprowadzić procedurę geodezyjnego wydzielenia (podziału) działki pierwotnej a następnie wydzieloną działkę można notarialnie przepisać na dziecko.
Podział działki i rozgraniczenie są to dwie odrębne procedury prowadzone na koszt i wniosek zainteresowanego. W przypadku pytań proszę o skontaktowanie się z pracownikami Urzędu Gminy.
Pozdrawiam Sławomir Kopacz
 
Pytanie zadane dnia 2017-01-31 16:04:10, przez Mieszkaniec
Witam. Szanowny Panie Wójcie moje pytanie kieruję się ku orlikowi w Porąbkach miał być zrobiony do końca 2016r. a jeszcze nawet nie jest zaczęta budowa tego obiektu . Dzieci nie mają gdzie grać w piłkę. Proszę o odpowiedz.
Pozdrawiam !!!
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-02-02 13:31:13
Witam.
Boisko wielofunkcyjne w Porąbkach jest na etapie projektu, jeszcze nie mamy pozwolenia na budowę.
Pozdrawiam Sławomir Kopacz
 
Pytanie zadane dnia 2017-01-30 09:55:53, przez Zbigniew Łęski
Szanowny Panie Wójcie,
buduję dom w Hucie Starej, aktualnie jest to stan surowy zamknięty.
W najbliższej przyszłości chciałbym wykonać instalacje CO,CW i rozprowadzić po budynku instalacje elektryczną. Przeglądając stronę gminy Bieliny zaciekawiła mnie informacja o dofinansowaniu instalacji OZE.
NIestety jeszcze nie mieszkam w Gminie Bieliny /nie skończony dom/ , a jak zrozumiałem dofinansowanie jest dla osób zameldowanych tam.
Moje pytanie jest czy ewentualnie istnieje możliwość dofinansowania dla mnie / mam zamiar przenieść się do Huty Starej/ i czy jest sens składania w takim razie potrzebnej ankiety?
Z poważaniem
Zbigniew Łęski
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-02-02 13:25:52
Witam.
Proszę złożyć ankietę.
Pozdrawiam Sławomir Kopacz
 
Pytanie zadane dnia 2017-01-24 14:16:54, przez zatroskany mieszkaniec
Dzień dobry

Piszę do Pana w bardzo ważnej sprawie.

PROBLEM SMOGU w naszej pięknej gminie.

Tyle się o tym mówi a ludzie swoje. Najgorzej jest na ulicy Kieleckiej w Bielinach. Sam idąc do sklepu w sobotę przed południem poczułem gryzący zapach palenia plastików w piecu. Po godzinie 16 zaczyna się już prawdziwy dramat, SMOG! Ludzie nie potrafią palić a stare przyzwyczajenia górą. Kiepskiej jakości węgiel a do tego złe rozpalanie od dołu.

Moje pytanie brzmi:
Czy jest jakiś pomysł w gminie żeby przeciwdziałać temu zjawisku bo samo uchwalenie zarządzeń w sprawie gospodarki nisko emisyjnej nic nie da jeśli nie będzie to egzekwowane przez mieszkańców???

Moim zdaniem należało by przeprowadzić szkolenia jak palić w piecu wzorem Kielc. Można by na przykład na parkingu przed kościołem po mszy w niedziele pokazać albo wyjaśnić jak należy palić.

Następne rozwiązanie to przeprowadzić kontrol w terenie czym i jak się pali. Wiem, że może być to problem logistyczny i dodatkowo GMINY nie chcą się narażać mieszakńcom ale może to jedyna droga!!!


Poniżej film jak palić dla zainteresowanych:

https://youtu.be/ZWSvvpwKP-0
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-02-02 13:21:21
Witam.
Problem SMOGU jest problemem całego kraju. W celu przeciwdziałania temu zjawisku został opracowany, jak słusznie Pan wspomniał, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bieliny, który umożliwia złożenie wniosków o dofinansowanie np. montażu ekologicznych źródeł ciepła. W chwili obecnej zbierane są ankiety wśród naszych mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem dopłaty do montażu mikroinstalacji OZE. Pozyskanie środków i montaż tych instalacji z całą pewnością ograniczą emisję CO2 do powietrza.
Pozdrawiam Sławomir Kopacz

 
Pytanie zadane dnia 2017-01-20 08:11:44, przez franek
Witam
Panie Wójcie

˝ To My Tworzymy klimat˝

Proszę o pilną interwencję w sprawie spalonego kurnika przy ul Kieleckiej . W tej chwili nie da się w okolicy wytrzymać z powodu unoszącego sie odoru od kilku dni a to za sprawą PALENIA NA MIEJSCU POZOSTAŁOŚCI , tj padłych kurcząt , drewna ,eternitu ,styropianu itp .
Jeszcze raz proszę o sprawne działanie , oczekujemy szybkiej reakcji
Pozdrawiam ,
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-01-23 08:03:59
Witam.
Informuję, że po otrzymaniu informacji, pracownicy Urzędu Gminy Bieliny przeprowadzili w dniu 20.01 2017 ok. godz. 11.00 kontrolę spalonego kurnika przy ul. Kieleckiej. W chwili kontroli teren pogorzeliska był porządkowany, odpady są sortowane, nie stwierdzono spalania odpadów. Właściciel działki został pouczony o obowiązujących przepisach prawa i zobowiązał się do przekazania posortowanych odpadów do podmiotów mających stosowne zezwolenia.
Pozdrawiam Sławomir Kopacz
 
Pytanie zadane dnia 2017-01-15 07:52:27, przez Michał Kupisz
Witam Pana Wójta

Proszę o odpowiedz czy powstanie w najbliższych latach przetwórnia truskawek i owoców miękkich na terenie gminy Bieliny.

Czy gmina podjęła jakieś kroki w tym kierunku?

Uprzejmie proszę o odpowiedz.

z poważaniem
Michał Kupisz 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-01-16 12:03:20
Szanowny Panie Michale,
w odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że gmina wychodzi naprzeciw takim potrzebom zabezpieczając w planie przestrzennego zagospodarowania odpowiednie tereny inwestycyjne. Ale jednocześnie, ze względu na obowiązujące przepisy, gmina sama nie może zrealizować takiej inwestycji. W celu jej realizacji poszukiwaliśmy i nadal czynimy poszukiwania przedstawicieli biznesu, którzy byliby skłonni zainwestować na zasadach rynkowych swój kapitał. Ze względu jednak na ogólne uwarunkowania gospodarcze nie jest to zadanie proste, ale zapewniam Pana, że nie ustaniemy w poszukiwaniu rozwiązania tego tematu.
Pozdrawiam Sławomir Kopacz
 
Pytanie zadane dnia 2017-01-03 14:55:15, przez Jan Kowalski
Szanowny Panie Wójcie !
Piszę po raz kolejny w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bieliny, a dokładnie miejscowości Bieliny.
Proszę o informację co dalej dzieje się w tej sprawie oraz ewentualny termin wejścia w życie.
Pozdrawiam
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-01-09 08:38:38
Witam.
Na chwilę obecną są wprowadzane w poszczególnych mpzp (w tym również mpzp Bielin) korekty wynikłe z licznych uwag zgłoszonych przez mieszkańców podczas etapu wyłożenia do publicznego wglądu i  tym samym są wprowadzane tożsame zmiany do studium. Ponadto w studium i niektórych planach miejscowych są wprowadzane elementy wynikające z Uchwały ws rewitalizacji. W związku z powyższym realny termin przekazania dokumentacji do ponowienia czynności proceduralnych to połowa lutego 2017r. Na termin ten ma wpływ zakres korekt w samych dokumentach planów i studium, konieczność szczegółowej weryfikacji i korekty prognoz oddziaływania na środowisko (ponowne opiniowanie i uzgadnianie w RDOŚ), analiza materiałów dotyczących rewitalizacji i ich wprowadzenie do dokumentów wraz z oceną potrzeby ponowienia procedury uzgodnień oraz zakres innych uwag przekazanych do tekstów planów.
Biorąc pod uwagę dalsze prace związane z planem tj. ponowienie opiniowania i uzgodnień, wyłożenie do publicznego wglądu wraz ze zbieraniem uwag, przygotowanie materiałów do uchwalenia, to realnie można założyć uchwalenie planów miejscowych i studium w lipcu. Doliczając do tego czas związany z przekazaniem uchwalonego planu w celu sprawdzenia do Wojewody oraz jego opublikowanie w Dzienniku Urzędowym, to prognozowany termin wejścia w życie planów można przyjąć na koniec września 2017r. Niektóre terminy mogą okazać się krótsze, ale mogą się także wydłużyć w zależności od procesu opiniowania i uzgodnień, sposobu rozpatrzenia uwag, czy też czasu związanego ze sprawdzaniem i publikowaniem miejscowych planów zagospodarowania w Dzienniku Urzędowym Woj. Świętokrzyskiego.

Pozdrawiam Sławomir Kopacz
 
Pytanie zadane dnia 2016-12-27 18:55:32, przez Paweł Brożyna
Szanowny Panie Wójcie, czy byłaby możliwość wymiany żarówek na hali sportowej w Bielinach ponieważ działa tylko połowa oświetlenia co przeszkadza w odbywaniu zajęć sportowych w godzinach wieczornych?
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-01-06 09:33:00
Witam. Dziękuję za informację. Żarówki już są zamówione i będą wymienione. Pozdrawiam Sławomir Kopacz
 
Pytanie zadane dnia 2017-01-05 22:29:46, przez mieszkaniec Bielin
Szanowny Panie Wójcie, ponawiam pytanie dotyczące oświetlenia na hali sportowej w Bielinach. Czy planowana jest wymiana oświetlenia? Czasy świetności starego oświetlenia dawno minęły, połowę żarówek nie działa, jest ciemno a przez co bardzo niebezpiecznie podczas odbywania zajęć sportowych.
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-01-06 09:28:19
Witam.
Dziękuję za informację. Żarówki już są zamówione i będą wymienione.
Pozdrawiam Sławomir Kopacz
 
Pytanie zadane dnia 2016-12-12 20:20:25, przez Jacek Nowak
Witam.Panie wójcie chciałbym zapytac czy gmina Bieliny stara się o dotacje na odnawialne źródła energii (ogniwa fotowoltaiczne ,pompy ciepła, itp.)
 
Odpowiedź udzielona dnia 2016-12-13 08:34:19
Witam.
Tak, oczywiście pracujemy nad tym tematem. między innymi po to przygotowaliśmy program niskiej emisji.
O szczegółach będziemy informować.
Pozdrawiam Sławomir Kopacz
 
Pytanie zadane dnia 2016-12-08 21:18:53, przez Robert Piotrowski
Szanowny Panie Wójcie, w nawiązaniu do mojego wcześniejszego zapytania dot. problemów z zimowymi przejazdami przez Bieliny nie mogę do końca zgodzić się z Pana odpowiedzią. Oczywiście przepraszam za helikopter. Rozumiem, że rano było wyjątkowo ślisko, ale do godziny 7.00 przynajmniej raz jakaś solarka mogłaby już przejechać, zwłaszcza że wczoraj wielokrotnie podawano komunikaty o gołoledzi. Niestety żadnego śladu posypania jezdni nie było widać. Wspomina Pan o Bartoszowinach, ale od kilku lat z przejazdem w tym miejscu nie ma większych problemów i to należy uznać za wielki sukces, pamiętam bowiem czasy, kiedy stało się i po parę godzin, żeby można było tamtędy przejechać. Dziś też było wzorowo posypane. Największy problem widzę właśnie w przejeździe przez miejscowość Bieliny. Zarówno dzisiaj, jak i kilka dni temu, ale i w ubiegłych latach ślady posypywania po opadach śniegu kończą się na zakrętach w Hutach i zaczynają się przed Wolą Jachową. Bieliny, nie wiedzieć czemu, są pomijane. Śnieg, często w ogóle nie posypany, leży aż do rozjeżdżenia, tworzą się zmrożone koleiny, a błoto pośniegowe przy braku mrozu leży dopóki samo nie spłynie. Proszę mi wierzyć, nie próbuję się czepiać, tylko stwierdzam fakty. Tak jak pisałem, od ładnych kilku lat przez Bieliny przejeżdżam każdego dnia w dwie strony i naprawdę istnieje problem. Domyślam się, że nie wszystko zależy od Pana, ale do Pana piszę z prośbą o interwencję. Najciekawsze to to, że przy nawet najmniejszych opadach śniegu wszyscy mieszkańcy miejscowości Bieliny, nawet wcześnie rano, sięgają po łopaty i na chodnikach, w przeciwieństwie do jezdni, śnieg nie zalega. Wielokrotnie o tej pięknej postawie mieszkańców Bielin opowiadałem znajomym.
Z wyrazami szacunku Robert Piotrowski.
 
Odpowiedź udzielona dnia 2016-12-09 12:36:33
Szanowny Panie Robercie,
dziękuję za wszystkie Pana uwagi. Z dużą przyjemnością przyjąłem pochlebną opinię o mieszkańcach Bielin oraz ich działaniach dla utrzymania chodników we właściwym stanie i w pełni ją podzielam. Oczywiście, mając nieco inny ogląd całej sytuacji na drogach, mógłbym polemizować z niektórymi Pana ocenami, ale uznaję, że przyświeca nam wspólny cel nadrzędny- zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom ruchu drogowego i wszystkie Pana uwagi przekażę do bezpośredniemu zarządcy drogi 753 na odcinku Wola Jachowa- Stara Słupia, tj. do Obwodu w Nowej Słupi (tel. bezpośredni +48 41 317 74 63).

Pozdrawiam Sławomir Kopacz
 

[ strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 z 11 ] >> koniec
  • Kącik Przedsiębiorcy
  • Linkk ARR
  • Lokalne Centra Obsługi Inwestora
  • Mania Działania
  • Polska atrakcyjna
Urząd Gminy Bieliny,
Partyzantów 17, 26-004 Bieliny, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie
tel.: +48 413025094, +48 413025012, +48 413025027, +48 413025089, fax: +48 413026107, email: bieliny@bieliny.pl, http://www.bieliny.pl
NIP: 657-18-22-537
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x